Hafan > Busnes > Cymorth a Chyngor i Fusnesau > Cyngor ynghylch dechrau busnes

Cyngor ynghylch dechrau busnes

Dechrau eich busnes eich hun

Os oes gennych syniad ac os ydych yn benderfynol o’i wireddu, gall ein Tîm Datblygu Busnes gynnig cymorth a chyngor gwerthfawr a chyfrinachol. 

Mae dechrau busnes yn gam mawr ac yn un na fyddai llawer o bobl yn ei ystyried hyd yn oed. Ond mae’n gyffrous iawn hefyd, ac os yw’r syniad iawn gennych, dylech fynd amdani!

Bydd llawer o gwestiynau yn troi yn eich pen. Sut y byddaf yn dod o hyd i gwsmeriaid? Faint y dylwn i ei godi?   A fyddaf yn gallu ymdopi heb gyflog cyson? A oes rhywun a all fy helpu i baratoi cynllun busnes?

Mae gan Lywodraeth y Cynulliad raglen sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac sy’n helpu pobl i ddod yn hunangyflogedig. Mae’r rhaglen yn gymysgedd o weithdai a chymorth busnes un i un. Mae’r sesiynau un i un yn rhoi cyfle ichi siarad ag Ymgynghorydd Busnes ar eich pen eich hun. Gallwch sôn am eich syniad wrth yr Ymgynghorydd a fydd yn gwrando arnoch ac yn eich tywys drwy’r camau y mae angen ichi eu cymryd wrth benderfynu a yw hunangyflogaeth yn iawn ichi, ac a yw eich syniad busnes yn ymarferol.

Mae’r gweithdai yn anffurfiol ac maent yn cynnig cyfle da i gyfarfod â phobl eraill sy’n ystyried dechrau busnes. Mae’r gweithdai’n ymdrin â phob agwedd ar gynllun busnes.

Ceir gweithdai sy’n ymdrin â’r pynciau canlynol: Ymwybyddiaeth o fentro i fyd busnes (A yw’n ddewis da i mi?); Ymchwil i’r farchnad; Marchnata; Costio a phrisio; a Phrosesau rheoli a gweinyddu arian. Mae pob modiwl yn para hanner diwrnod a dylid cadw lle ymlaen llaw.

Gallwn gynnig ystod o wasanaethau i unrhyw un sy’n bwriadu neu sy’n ystyried dechrau busnes yn Sir y Fflint.

  • Tîm o Ymgynghorwyr Busnes profiadol
  • Cefnogaeth gyfrinachol un i un
  • Cyngor rhad ac am ddim a diduedd am bob agwedd ar ddechrau busnes
  • Cyngor am farchnata, cyllid, gweithrediadau a TG a materion sy’n ymwneud â threth
  • Help i baratoi cynllun busnes a rhagolygon llif arian

Ffôn: 01352 703055

E-bost: businesscentres@flintshire.gov.uk