Hafan > Busnes > Cymorth a Chyngor i Fusnesau > Cynllun Gwella Strydoedd Glannau Dyfrdwy

Cynllun Gwella Strydoedd Glannau Dyfrdwy

Bydd Cynllun Gwella Strydoedd Glannau Dyfrdwy yn rhoi grantiau i wella golwg allanol siopau ac adeiladau masnachol yng nghanol trefi Cei Connah, Garden City, Shotton a Queensferry, yng Nglannau Dyfrdyw. (*Edrychwch ar y map ffiniau i weld pa eiddo sy’n gymwys). Os ydych chi’n berchen ar siop, busnes neu eiddo masnachol yn yr ardal ddynodedig, neu os ydych chi’n gyfrifol am gynnal a chadw eiddo o’r fath ac wedi cael caniatâd y perchennog, cewch wneud cais am gymorth ariannol.

Darllenwch y canllawiau Mynegi Diddordeb sydd ynghlwm wrth y ffurflen hon i gael atebion i rai cwestiynau. Byddai’n syniad da cysylltu’n fuan â Thîm y Prosiect ar 01352 702016 i holi a fyddai unrhyw waith arfaethedig yn debygol o gael ei gynnwys yn y cynllun).

Nodiadau Cyfarwyddyd

Ffurflen Gais

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol