Alert Section

Adfywio

Gwybodaeth am brosiectau adfywio, darllenwch y Strategaeth Adfywio a rhagor

Adfywio Canol Tref

Bydd y Rhaglen yn helpu'r trefi yn Sir y Fflint i addasu yn llwyddiannus ac mewn modd cynaliadwy i fyd sy'n newid; yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol.

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Mae Cyngor Sir y Fflint yn ceisio cynigion gan sefydliadau sy'n dymuno darparu gweithgaredd fel rhan o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.