Rali Cymru GB

12-15 Tachwedd 2015

Rownd derfynol Pencampwriaeth Rali’r Byd yr FIA. Pan fydd Rali Cymru GB yn rhuo i mewn i ogledd Cymru, bydd canolbwynt y digwyddiad ar gael i’w weld yn RHAD AC AM DDIM i’r cyhoedd ym Mharc Gwasanaeth swyddogol Glannau Dyfrdwy. Dyma gartref yr holl griwiau a fydd yn cystadlu yn y rali a hefyd lleoliad y pyllau digwyddiadau a’r padog. Eleni cynhelir y Diweddglo Seremonïol ym Mharc Gwasanaeth Glannau Dyfrdwy ar y dydd Sul.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol