Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Gwasanaethau Hamdden > Cynllun Chwarae'r Haf Sir y Fflint 2017

Cynllun Chwarae'r Haf Sir y Fflint 2017

‘HAWL POB PLENTYN’

Rydym yn dîm ymroddedig sy’n gweithio yn is-adran y Gwasanaethau Hamdden.  Mae gennym gyfoeth o brofiad, yn arbennig o gyflawni llwyddiant trwy weithio mewn partneriaethau i ddarparu cyfleoedd chwarae.

  • Tîm Gwaith Chwarae Cymunedol
  • Strategaeth Chwarae Sir y Fflint
  • Tîm Arweiniol y Prosiect Chwarae
  • Tîm cynnal a chadw ac arolygu ardaloedd chwarae cyfarparedig
  • Tîm Bydis
  • Tîm Gwaith Chwarae’r Haf

Sir y Fflint yw’r unig awdurdod lleol yng Nghymru i ddarparu rhaglen cynlluniau chwarae ledled y sir yn ystod yr haf, ar y cyd â Chynghorau Tref a Chymuned a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Safleoedd Cynlluniau Chwarae'r Haf 2017

Chwarae'r Haf Sir y Fflint - Furflen Ganiatad

Chwarae'r Haf Sir t Fflint - Gwybodaeth i rhieni a gofalwyr

Cyfleoedd Chwarae Cynhwysol

Yn Sir y Fflint rydym yn ymroddedig i ddarparu cyfleoedd i bob plentyn.  Rydym yn cymryd camau i oresgyn rhwystrau i alluogi plant anabl a phlant nad ydynt yn anabl i chwarae gyda’i gilydd.  2013 oedd y nawfed flwyddyn i Gynllun Bydis Sir y Fflint, sef rhan annatod o ddarpariaeth Cynlluniau Chwarae’r Haf.  Mae’r cynllun hwn wedi galluogi’r Uned Chwarae i gydweithio’n agos â phlant a’u teuluoedd i alluogi plant ag anableddau i gael mynediad at eu darpariaeth chwarae leol.  Mae ein holl weithwyr chwarae yn darparu cynlluniau chwarae cynhwysol i bob plentyn sy’n byw yn lleol.

Mae’r Uned Chwarae hefyd yn ymroddedig i weithio i greu mwy o gyfleoedd chwarae i ‘ofalwyr ifanc’ mewn partneriaeth â Barnardos a Family Matters a hefyd plant nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg yn Sir y Fflint

Rheolwr yr Uned Chwarae - 01352 702469
Swyddog Datblygu Chwarae – 01352 702456
Swyddog Dylunio Chwarae – 01352 702466

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol