Campfa a Ffitrwydd

Technogym

Mae’r Gwasanaethau Hamdden yn rheoli pedair ystafell ffitrwydd yng  nghanolfannau hamdden Glannau Dyfrdwy, Y Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug. Mae cyfleusterau yn addas i bob oedran (dros 13 oed) a lefelau ffitrwydd, gan gynnwys cwsmeriaid anabl.

*Gall plant 11 oed ddefnyddio’r uned ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy gan fod cyfarpar addas ar gael.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys offer cardiofasgwlaidd megis peiriannau rhedeg, peiriannau hyfforddi croes, peiriannau stepio a pheiriannau rhwyfo ac amryw o beiriannau gwrthiant i weithio pob cyhyr. Mae ystafelloedd ffitrwydd y 'pontydd' yn defnyddio’r cyfarpar 'Technogym' diweddaraf, sy’n cynnwys:
  • Gorsafoedd dal iPod
  • Technoleg arweiniol hawdd ei defnyddio
  • Sgriniau teledu personol
  • Cerddoriaeth a gemau rhyngweithiol tra’r ydych yn ymarfer corff

Mae aelodau newydd yn derbyn ymgynghoriad personol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwys a fydd yn trafod eich gofynion iechyd a ffitrwydd gyda chi.  Mae rhaglen ymarfer corff bersonol yn cael ei chreu a bydd help a chymorth ar gael i’ch galluogi i gyflawni nodau realistig.  Bydd lefelau iechyd a ffitrwydd yn cael eu monitro trwy gydol yr amser a bydd hyfforddwyr ffitrwydd wrth law i gynnig help a chyngor.

Mae prisiau aelodaeth, sy’n ddilys ym mhob un o’r pedair ystafell ffitrwydd, yn amrywio o docyn dyddiol i docyn deg sesiwn i danysgrifiad misol. Sylwch mai tanysgrifiadau misol yw ‘brig ffitrwydd’ ac ‘oddi ar y brig ffitrwydd’ sy’n eich galluogi i ddefnyddio’r pedair ystafell ffitrwydd heb gyfyngiad, ystafelloedd iechyd a phyllau nofio a mynediad at ddosbarthiadau ymarfer corff am £1 a chwaraeon raced.

Yn rydym yn darparu ar gyfer pob oedran, gallu a lefelau ffitrwydd, p’un a ydych yn dechrau o’r newydd neu’n athletwr profiadol.  Rydym hefyd yn deall fod anghenion pawb yn wahanol.  Gan hynny rydym yn rhoi pwyslais mawr ar roi sylw unigol i bobl.

Eich Siwrnai Ffitrwydd

Rhaglen Ffitrwydd Dosbarth

Gwybodaeth Dosbarth Ffitrwydd

Cliciwch ar y ddolen ‘Canolfan Hamdden - Gweithgareddau’ isod i ganfod pa weithgareddau sydd ar gael i gwsmeriaid ac amseroedd agor cyhoeddus. Mae’r gweithgareddau’n amrywio o ddosbarthiadau ffitrwydd i sesiynau yn y pwll nofio neu’r ganolfan sglefrio ym mhob un o’r Canolfannau Hamdden.

Canolfan Hamdden - Gweithgareddau

Rhestr Brisiau Hamdden

Archebu Ar-Lein

Ewch i'n tudalen Facebook.

Cofiwch edrych ar yr adran Rhybuddion Hamdden i weld a oes unrhyw weithgaredd wedi’i ganslo neu wedi newid.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad.