Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Gwasanaethau Hamdden

Canolfannau Chwaraeon a Hamdden

Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ar gyfer yr holl gwasanaethau hamdden yma.


Mae yna 5 Rhybuddion Canolfan Hamdden

 

Canolfan Hamdden Manylion Cyswllt

Oriau agor, cyfeiriadau a rhifau ffôn

Campfa a Ffitrwydd

Mae'r Gwasanaethau Hamdden yn rheoli pedair ystafell ffitrwydd yng nghanolfannau hamdden Glannau Dyfrdwy, Y Fflint, Treffynnon a'r Wyddgrug.

Plant Gwersi Nofio

Mae'r Gwasanaethau Hamdden yn falch o roi cyfle i rieni / gofalwyr dalu ar-lein am wersi nofio i blant.

Gwanwyn a Gŵyl Banc yr Haf oriau agor

2017 Oriau agor gŵyl y banc, Canolfan Hamdden Sir y Fflint

actif AC actif ag un

Gwasanaethau Hamdden Sir y Fflint gynllun cofrestru ac aelodaeth i bawb a elwir yn actif.

Bowlio Deg

Ffordd wych o ddifyrru'r plant a chadw mam a dad yn hapus. Gall y teulu cyfan fwynhau bowlio deg.

Pwll Nofio Cei Connah

Pwll Nofio Cei Connah

Holywell Leisure Centre

Canolfan Hemdden Treffynnon

Cynllun Chwarae'r Haf Sir y Fflint 2017

Sir y Fflint yw'r unig awdurdod lleol yng Nghymru i ddarparu rhaglen cynlluniau chwarae ledled y sir yn ystod yr haf.

Meysydd Chwarae Arwynebedd Las

Sut i logi caeau gwair ar gyfer pêl-droed, rygbi neu griced.

Archebu Ar-lein

Archebu gweithgaredd ar-lein heddiw.

Ardal Chwarae Meddal Ar Thema Llong Môr-Ladron

Yn cynnwys llithren donnog, disg troelli chwil, pont raff, drysfa drychau, pwll peli, parth synhwyrau, ardal i blant bach, ffau octopws, a mwy.

Asesu Cyfleoedd i Chwarae

'Creu cyfle i chwarae' - Canllawiau Statudol i Awdurdodau Lleol ar asesu a oes digon o gyfleoedd chwarae i blant yn eu hardaloedd – 2012.

Canolfan Chwaraeon Cei Connah

Mae'r ganolfan cynnwys cae bob tywydd mawr, neuadd chwaraeon 4 cwrt a wal ddringo.

Canolfan Chwaraeon Saltney

Y ganolfan cynnig cynnwys campfa, neuadd chwaraeon 4 cwrt ac ystafell codi pwysau.

Canolfan Chwaraeon yr Hôb

Mae'r ganolfan yn cynnig fawr cae pob tywydd, campfa, 4 llys neuadd chwaraeon, ystafell codi pwysau a chyrtiau sboncen.

Canolfan Hamdden - Gweithgareddau

Calendr o Weithgareddau sydd ar gael mewn Canolfannau Hamdden Sir y Fflint

Canolfan Hamdden Bwcle

Mae'r ganolfan cynnwys pwll nofio 25 metr, cae bob tywydd mawr, camfeydd, neuadd chwaraeon 4 cwrt, ystafell codi pwysau a chyrtiau sboncen.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yw Canolfan Genedlaethol Cymru ar gyfer Chwaraeon Iâ a dyma ganolfan fwyaf blaenllaw'r sir.

Canolfan Hamdden Penodol - Gweithgareddau

Calendr o Weithgareddau sydd ar gael mewn Canolfannau Hamdden penodol

Canolfan Hamdden yr Wyddgrug

Mae'r ganolfan yn cynnwys uned ffitrwydd, pwll nofio 25 metr, cae arwynebedd bob tywydd mawr, campfa, neuadd chwaraeon 4 cwrt a chyrtiau sboncen a waliau cefn gwydr.

Cynigion Arbennig

Gweld unrhyw gynigion arbennig ar hyn o bryd yma.

Datblygu Chwaraeon

Mae'r tîm Datblygu Chwaraeon yn cyflwyno ystod eang o wasanaethau chwaraeon i ddarparu cyfleoedd i bobl ar draws Sir y Fflint.

Sglefrio Iâ Cyhoeddus

Public Ice Skating in Flintshire

Esblygiad Eithafol

Esblygiad Eithafol yw'r arena chwaraeon eithafol gyntaf yng Nghymru ac un o'r mwyaf o'i bath yn Ewrop.

Lawnt Fowlio Dan Do

Ar y llawr cyntaf Pafiliwn Jade Jones y Fflint, mae llawr gwastad bowlio gwyrdd 4 lôn.

Mynediad I'r Anabl

Mae hybu a gwella mynediad i'n canolfannau hamdden yn bwysig iawn i Gyngor Sir y Fflint.

Pafiliwn Jade Jones y Fflint

Mae'r ganolfan hon yn ganolfan bowlio dan do ranbarthol ynghyd â chanolfan hamdden aml bwrpas sy'n cynnig darpariaeth ar gyfer llu o weithgareddau chwaraeon a hamdden.

Partïon

Gwasanaethau Hamdden yn cynnig amrywiaeth o bartïon plant o fewn ei ganolfannau, yn amrywio o sglefrio iâ i nofio, chwarae meddal i gastell neidio.

Rhestr Brisiau Hamdden

Gall Prisiau ar gyfer Gwasanaethau Hamdden ar gael yma.

Rhybuddion

Canolfan Hamdden - Rhybuddion a Gwybodaeth Hysbysiad Byr.

Gwersi Nofio

Mae'r Gwasanaethau Hamdden yn falch o roi cyfle i rieni / gofalwyr dalu ar-lein am wersi nofio i blant.

Sglefrio Glannau Dyfrdwy

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yw Canolfan Genedlaethol Cymru ar gyfer Chwaraeon Iâ a dyma ganolfan fwyaf blaenllaw'r sir.

Tynhau - Ffatri Teimlo'n Dda

Ymaelodwch â'r rhaglen Feelgood Factory a chyn bo hir byddwch yn edrych ac yn teimlo'n wych.

Canolfan Hamdden Penodol - Gweithgareddau

Calendr o Weithgareddau sydd ar gael mewn Canolfannau Hamdden penodol

Nofio Cyhoeddus Sir Y Fflint

Nofio cyfoeddus amserlen