Cerdyn actif

actif

Mae Gwasanaethau Hamdden yn gweithredu cynllun cofrestru o’r enw actif.  Trwy gofrestru’ch manylion personol yn un o’n canolfannau hamdden, a thrwy gwblhau’r ffurflen gofrestru actif, byddwch yn derbyn cerdyn actif sy’n eich galluogi i gael mynediad at amrywiaeth o weithgareddau hamdden am gost is na’r prisiau safonol.

Fel aelod actif gallwch hefyd fwynhau gweithgareddau digyfyngiad actif:- nofio, dosbarthiadau ymarfer corff, sglefrio, ystafell iechyd a hyfforddiant pwysau - sydd ar gael trwy danysgrifiadau misol trwy ddebyd uniongyrchol yn unig.

Hefyd, mae’r Gwasanaethau Hamdden yn cynnig pecynnau aelodaeth o’r enw 'brig ffitrwydd' ac 'oddi ar y brig ffitrwydd'.  Mae’r gwasanaethau misol hyn yn eich galluogi i ddefnyddio’r pedair ystafell ffitrwydd yn ddigyfyngiad, ystafelloedd iechyd a phyllau nofio yn ogystal â dosbarthiadau ymarfer corff am £1 a chwaraeon raced.  Gall aelodau actif ddefnyddio unrhyw un o ganolfannau hamdden Cyngor Sir y Fflint.

Rhestr Brisiau Hamdden

Ffurflen Gofrestru

actif Ag Un

Cynllun cydraddoldeb anabledd yw actif ag un sy’n galluogi cynorthwywyr personol i ddefnyddio amryw o gyfleusterau ein canolfannau hamdden am ddim pan fyddant yn cynorthwyo cwsmer anabl.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad.