Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Llyfrgelloedd

Llyfrgelloedd Sir y Fflint

Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint

Hyfforddiant digidol

Dysgwch sut i yrru ebost, creu dogfennau a thaenlenni, lawrlwytho cerddoriaeth a lluniau, defnyddio llechen neu ffôn glyfar.

Ymuno â'r Llyfrgell

Caiff pawb ymuno â\'r llyfrgell am ddim - yr hen a'r ifanc, sy'n byw, gweithio neu\'n dilyn cwrs addysg amser llawn yn Sir y Fflint.

e-lyfrau

Gall aelodau llyfrgelloedd Sir y Fflint lawrlwytho e-lyfrau am ddim.

Llyfrgelloedd: Eich llyfrgell leol

Oriau agor a gwybodaeth bellach

Catalog Llyfrgell Sir y Fflint

Gallwch archwilio catalog y llyfrgell, neilltuo ac adnewyddu eitemau ac adolygu eich cyfrif.

Gwasanaethau Cyfeiriol Arlein

Adnoddau Cyfeiriol Arlein am ddim i aelodau llyfrgelloedd Sir y Fflint.

Y Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol

Gwybodaeth am lyfrgell deithiol Sir y Fflint

Gwasanaethau i gwsmeriaid

Darganfyddwch yr ystod lawn o wasanaethau a gynigir gan Lyfrgelloedd Sir y Fflint.

Beth alla i ddarganfod yn fy llyfrgell?

Mae Llyfrgelloedd Sir y Fflint yn cynnig ystod eang o adnoddau cyfeirio a gwybodaeth ar ffurf papur ac yn electronig.

Beth allaf ei fenthyg o'r llyfrgell?

Gallwch fenthyg ystod eang o lyfrau a deunyddiau clyweled o'ch llyfrgell

Hanes a Threftadaeth o Lyfrgelloedd Sir y Fflint

Adnoddau hanes teuliol, hanes lleol a hanes cyffredinol o Lyfrgelloedd Sir y Fflint

Gwasanaethau Llyfrgell i Blant a Phobl Ifanc

Ym mhob llyfrgell, mae adran ar gyfer plant sydd efo llyfrau stori a llyfrau gwybodaeth i'w helpu gyda'u gwaith cartref a'u diddordebau.

Cyfleoedd Dysgu yn eich Llyfrgell

Dysgu arlein am ddim a chyfleoedd dysgu eraill yn eich llyfrgell leol.

Llyfrau llafar

Gallwch lawrlwytho llyfrau llafar am ddim i'ch dyfais symudol neu gyfrifiadur.

e-Gylchgronau o'ch llyfrgell

Gall aelodau llyfrgelloedd Sir y Fflint lawrlwytho cylchgronau poblogaidd yn rhad ac am ddim.