Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Cofnodion ac Archifau > 2018 Record Office Christmas Cards

2018 Record Office Christmas Cards

 

Newyddion Diweddaraf

Cardiau Nadolig yr Archifdy ar werth

1718-01785 Record Office Xmas Card 4 Holly Card.jpg

Mae cardiau Nadolig 2018 Archifdy Sir y Fflint yn cynnwys lluniau o gelyn.

Mae set o 4 (un o bob dyluniad) yn costio £2 y pecyn ac maent ar gael i'w prynu yn yr Archifdy neu Swyddfa'r Post Penarlag. Mae'r  lluniau'n  seiliedig ar gardiau o gasgliadau amrywiol yr Archifdy ac maent yn gopiau o gardiau gwreiddiol o ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif.

Nifer gyfyngedig o setiau sydd ar gael ac os ydych yn chwilio am rywbeth anarferol a 'gwahanol' i'w hanfon at eich teulu a'ch ffrindiau eleni, y rhain yw'r cardiau i chi.

Os nad ydych yn gallu cyrraedd yr Archifdy ond yn dymuno prynu rhai, ffoniwch ni ar 01244 532364 a gallwn eu hanfon atoch (codir tal am gostau postio). Fel arall, galwch heibio i'r Archifdy (oriau agor yw dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener rhwng 10am a 4.30pm) neu Swyddfa'r Post Penarlag sydd ar agor bob dydd gan gynnwys bore Sadwrn.

retro style holly border, holly & ivy, holly with blue flowers & 'Of the Past....'

 

 

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol