Alert Section

Ymholiadau a Chyngor


 

Ewch i’n gwefan newydd: www.agddc.cymru

Ym mis Ebrill, fe unodd Archifdy Sir y Fflint gydag Archifdy Sir Ddinbych. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, neu AGDdC, yn cynrychioli gwasanaeth ar y cyd newydd ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae gennym ni un wefan erbyn hyn, ac fe fydd y wefan hon yn cael ei chau yn fuan. 

Rydym yn croesawu ymholiadau am y math o gofnodion sydd gennym yn Archifdy Sir y Fflint, a byddwn yn eich cynghori sut y gallan nhw gael eu defnyddio yn eich ymchwil.

Byddwn yn gwirio ein mynegeion a’n catalogau am adnoddau a allai fod yn berthnasol i’ch ymchwil.  Fodd bynnag, os gall eich ymholiad gael ei ateb dim ond wrth edrych ar y dogfennau eu hunain, neu bydd angen ymchwil manylach o’r catalogau, byddwn yn gofyn i chi ymweld â ni i wneud eich gwaith ymchwil.

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau y gellir eu lawr lwytho, sy’n awgrymu a disgrifio ffynonellau defnyddiol ar gyfer meysydd ymchwil poblogaidd. 

Os na fedrwch ymgymryd â 'r gwaith ymchwil eich hun mae'n bosibl y gallwn wneud rhywfaint ar eich rhan ond y bydd yn rhaid codi pris safonal am y gwaith hwn, ar sail ffioedd Deddfwriaeth Gwybodaeth. Os nad ydych yn gallu mynd i’r Archifdy eich hunan, efallai yr hoffech ddefnyddio ein Gwasanaeth Ymchwilmewnol, sy’n cael ei gynnal gan staff proffesiynol sydd wedi’u hyfforddi. Gweler y dudalenArchifdy – gwasanaethau am ragor o wybodaeth.

Medrwch e-bost: archives@flintshire.gov.uk, gyflwyno ymholiad ar-lein (bydd hyn yn agor e-ffurflen),  neu drwy’r post.  Gofynnwn i chi gyflwyno’r holl ymholiadau yn ysgrifenedig lle mae’n bosibl, yn hytrach na rhoi gwybodaeth dros y ffôn.  Bydd hyn yn ein cynorthwyo i ateb eich ymholiad yn fwy cywir ac effeithlon.