Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Casglu Biniau Fethwyd

Casglu Biniau Fethwyd

Cewch wybodaeth am ddigwyddiadau a fydd yn tarfu ar y gwasanaeth e.e. tywydd gwael/prinder tanwydd, ar eich prif dudalen ar y we, www.siryfflint.gov.uk/ailgylchu

O 1 Hydref 2016 byddwn yn awr yn hirach yn dychwelyd ar gyfer unrhyw casgliadau ailgylchu a gollwyd hadrodd. Bydd eich adroddiad yn parhau i nodi yn erbyn eich cyfeiriad yn yr dyfodol. Os nad yw eich ailgylchu yn cael ei gasglu gallwch naill ai:

• Rhowch ef allan ar eich diwrnod casglu arferol nesaf neu
• Ewch i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf neu ailgylchu yn dod â safle

Gallwch ddod o hyd i'ch cyfleuster agosaf drwy glicio yma.


Casgliadau Brown Bin

Gan nad oes llawer o breswylwyr yn defnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff yr ardd yn ystod misoedd y gaeaf, ni fydd biniau brown yn cael eu casglu yn ystod misoedd Rhagfyr, Ionawr a Chwefror yn y dyfodol. 

Casgliad a fethwyd - Cyn cysylltu â ni, gwnewch yn siŵr eich bod wedi:

Os nad ydych wedi gwneud unrhyw un o’r uchod, ni allwch gofnodi nad yw’ch gastraff wedi’i gasglu. Fel arfer, bydd y criw’n gadael nodyn yn esbonio’r rheswm dros beidio â chasglu’ch gwastraff ac yn cofnodi’r broblem drwy ddefnyddio’r camera ar y cerbyd neu’r ddyfais recordio. Bydd angen i chi roi sylw i’r broblem a rhoi’ch cynwysyddion allan ar y dyddiad nesaf.

Os ydych wedi gwneud pob dim a nodir uchod, defnyddiwch y ddolen isod - ar ôl 4pm. Cyn hynny, mae’n bosibl y bydd cerbydau’n dychwelyd os bu problemau mecanyddol.

Rhoi gwybod ar-lein am broblem casglu gwastraff (ffenestr newydd)


Fel arall:

  • Lawrlwytho Ap Sir y Fflint! – rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio’ch teclyn symudol. Manteision cofrestru yw y byddwch yn derbyn diweddariadau am gynnydd eich adroddiad, gallwch weld eich holl adroddiadau blaenorol a rhoi adborth.
  • Defnyddiwch rif ffôn y Gwasanaethau Stryd a siaradwch ag ymgynghorydd.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd y tîm Gwasanaethau Stryd yn cofnodi’ch problem ac, os ydych wedi rhoi cyfeiriad e-bost byddwn yn anfon neges atoch (cyn pen 1 diwrnod gwaith fel arfer) yn cadarnhau hynny ac yn esbonio’r camau y byddwn yn eu cymryd.

Os bydd rhywbeth wedi mynd o’i le o’n rhan ni, byddwn yn gwneud eich gorau i ddychwelyd a chasglu’r gwastraff cyn pen 24 awr ar ôl cael gwybod am y broblem.

Os na fyddwn yn ymateb cyn pen 5 diwrnod gwaith, cysylltu â ni (Gwasanaethau Stryd).