Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Newidiadau i'r Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd 2016

Newidiadau i'r Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd 2016

Bydd pob casgliad gwastraff o'r ardd yn dod i ben am gyfnod o 3 mis : Rhagfyr, Ionawr a Chwefror.

O 1 Mawrth ymlaen, byddwn yn parhau i gasglu un bin brown o bob cartref bob pythefnos.

Codir tâl casglu blynyddol o £24 am finiau brown ychwanegol, hyd at uchafswm o 2 fin ychwanegol i bob eiddo (3 i gyd).

Bydd preswylwyr sydd eisoes wedi talu am eu casgliadau ychwanegol yn derbyn eu sticeri talu drwy'r post yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 22 Chwefror. Bydd preswylwyr a gofrestrodd ar ôl 22 Chwefror yn eu derbyn cyn pen 7 diwrnod ar ôl talu.

Darllenwch "Cwestiynau Cyffredin" am wybodaeth bellach.

Cwestiynau Cyffredin (PDF 100KB ffenestr newydd)

Bin brown Sticeri gwybodaeth (PDF 150KB ffenestr newydd)

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol