Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Arolwg Ailgylchwch Fwy

Arolwg Ailgylchwch Fwy

Diolch yn fawr! Rydym bellach yn ailgylchu 58% o'ch gwastraff! Mae yna fwy o hyd gallwn ei ailgylchu. Wyddoch chi... 

  • Erbyn 15 Ebrill 2016 byddwn yn ailgylchu mwy na 58% o'ch gwastraff, ond mae'n rhaid i ni wneud mwy.

  • Gallwn greu amgylchedd gwell ac arbed arian pe bai'r eitemau hynny'n cael eu rhoi mewn cynwysyddion ailgylchu yn hytrach nag yn y bin. 

Gellid gwneud mwy gyda'r arian sy'n mynd i wastraff a dyma sut...

Trwy ddewis ailgyluchu fwy, gallwch helpu i wneud Flintshire'n lanach ac yn wyrddach a helpu i arbed £1.33millwn bob blwyddyn - arian y gellid ei wario ar wasanaethau hanfodol eraill o gwmpas Flintshire.

Gallai dros 55% o’r gwastraff a roddwyd mewn biniau du fod wedi cael ei ailgylchu. Mae hyn yn costio dros £3,600 bob dydd. 

Mae'n rhaid i bob Cyngor yng Nghymru ailgylchu o leiaf 70% o'u gwastraff erbyn 2025. Mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd i ailgylchu fwy heddiw er mwyn sicrhau, yn y dyfodol, y gallwn leihau ein costau tirlenwi ac osgoi dirwyon sylweddol am beidio ag ailgylchu digon. 

Ydych chi'n gefnogwr ailgylchu?

Byddem yn hoffi gwybod sut mae ailgylchu yn effeithio ar eich cartref, felly, trwy lenwi'r Arolwg Ailgylchwch Fwy, gallwn ddod o hyd i ffyrdd i'ch helpu i ailgylchu fwy. 

Diolch i chi am barhau i gefnogi ailgylchu yng Flintshire. 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol