Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Ymgynghoriad ar Ailgylchu a Gwastraff

Ymgynghoriad ar Ailgylchu a Gwastraff

Cyfle i ddweud EICH dweud ar Wasanaethau Ailgylchu a Gwastraff Cyngor Sir y Fflint.

Diolch i’n preswylwyr, mae Sir y Fflint ar hyn o bryd yn rhagori ar dargedau ailgylchu Llywodraeth Cymru.

Mae ailgylchu wedi dod yn rhan o’n bywyd beunyddiol, ond gallwn i gyd wneud mwy!

Rhwng 25 Medi a 31 Hydref 2019, rydym yn eich gwahodd i ddweud eich dweud ar y gwasanaethau ailgylchu a chasglu gwastraff a ddarparwn ar hyn o bryd. 

Hoffem i chi ddweud wrthym ynghylch eich arferion ac anghenion ailgylchu, sut rydych yn rheoli eich gwastraff gartref a’ch barn ar ddewisiadau posibl am wasanaethau casglu yn y dyfodol. 

Byddwn yn annog cymaint â phosibl o bobl i gymryd rhan yn yr arolwg hwn. 

Mae’n bwysig ein bod yn deall eich barn ac mae’n gyfle i chi gyflwyno awgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol neu syniadau ynghylch sut y gallwn i gyd ailgylchu mwy a lleihau ein gwastraff. 

Ar y dudalen hon fe ddewch o hyd i lawer o wybodaeth ddefnyddiol a fydd yn eich helpu i ddeall sut yr ydym yn delio â’r gwastraff a’r deunyddiau ailgylchu a gasglwn ar hyn o bryd. Cymerwch eich amser i ddarllen trwy’r arolwg cyn ei lenwi. 

Ailgylchu ar waith

Ble rydym arni?

Recycle image

Wyddoch chi?

Recycle Bin

Y deunyddiau ailgylchu a gasglwn ar ochr eich pafin

Recycle image

Beth sy’n digwydd i’ch deunyddiau ailgylchu?

Recycle Bin

Beth arall y gallwch ei ailgylchu

Recycle image

Na i’r bin, ia i ailddefnyddio!

Recycle Bin

Digwyddiadau galw heibio – gwybodaeth gymunedol

Recycle image

Gallwch ddweud eich dweud trwy lenwi’r holiadur ar-lein byr isod.

Dweud Eich Dweud 

Bydd yr adborth a rowch yn ein helpu i ystyried ffyrdd y gallwn wella'n gwasanaethau presennol.

Am fwy o wybodaeth ynghylch yr arolwg hwn neu sut rydym yn delio â’r wybodaeth a dderbyniwn, cysylltwch â’r Gwasanaethau Strydlun.