Hafan > Preswyl > Partneriaeth Plant A Phobl Ifanc > Sorted Sir y Fflint

Sorted Sir y Fflint

Mae Tim Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc Sorted Sir y Ffl int yn rhan o'r ddarpariaeth ieuenctid integredig ac yn bodoli oddi fewn i bortffolio Gwasanaeth Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Ffl int. Mae Sorted Sir y Ffl int yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed.

Mae Sorted yn ymgorffori gwaith ataliol o fewn ysgolion a'r gymuned yn ogystal a gwaith wedi'i dargedu i'r bobl ifanc hynny sy dan risg cynyddol o gamddefnyddio sylweddau. Heblaw hyn, mae gwasanaeth therapiwtig atgyfeiriol hefyd ar gael i unigolion a grwpiau bach.

Ffon: 01352 703490

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol