Hafan > Preswyl > Cysylltu-a-Ni > Cyfrif Cwsmer

Cyfrif Cwsmer

Beth yw cyfrif cwsmer?  
Fel rhan o’n cynlluniau i drawsnewid cyswllt cwsmer, mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu mynediad digidol i wasanaethau fydd yn galluogi ein cwsmeriaid i gynnal busnes y Cyngor mewn un lle, ar ddyfais o’u dewis ac ar adeg ac mewn lleoliad sydd fwyaf cyfleus iddyn nhw.    

Bydd Cyfrif Cwsmer yn caniatáu i chi gael mynediad i faes wedi’i bersonoli ar ein gwefan, y gallwch ei addasu i arddangos gwybodaeth sy’n diwallu eich dymuniadau a diddordebau unigol.   Drwy Gyfrif Cwsmer, byddwch yn gallu dilyn cynnydd unrhyw geisiadau neu faterion rydych wedi eu codi drwy ein gwefan.   

Bydd yna nifer cyfyngedig o wasanaethau ar gael i ddechrau a dros y misoedd i ddod byddwn yn parhau i ddatblygu’r amrediad a chroesewir eich adborth.    Mae’r Cyfrif Cwsmer ar gael i holl drigolion Sir y Fflint.   

Beth sydd angen i mi ei wneud?
Os ydych wedi cyflwyno cais neu roi gwybod am fater ar ein gwefan, bydd gennych gyfeirnod y cwsmer unigryw.  Bydd cyfeirnod y cwsmer yn edrych fel hyn CR1803-012345.  Cofrestrwch ar gyfer eich Cyfrif Cwsmer drwy’r ddolen hon https://digital.flintshire.gov.uk/FCC_CustomerPortal/Account/Register gan ddefnyddio cyfeirnod y cwsmer unigryw. 

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod cyfeirnod y cwsmer, y tro nesaf y byddwch yn cysylltu â ni drwy ein gwefan byddwch yn cael cyfle i gofrestru.    

Eich adborth
Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth yn fawr iawn wrth gyflwyno gwasanaethau digidol newydd.    Ar ôl cofrestru ar gyfer Cyfrif y Cwsmer a rhoi cynnig ar y system, gallwch anfon e-bost at rebecca.jones@flintshire.gov.uk gydag unrhyw farn a/neu sylwadau.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol