Hafan > Preswyl > Calendr digwyddiadau

Calendr digwyddiadau

View all events

Digwyddiadau

Pwnc Bailey Hill, Mold interpretation and signage
Manylion Mae gwahoddiad i chi ddod heibio a chynorthwyo datblygu syniadau ar ddehongli ac arwyddion ar Fryn y Beili fydd yn helpu ymwelwyr ddysgu mwy am y dreftadaeth. Byddwn yn trafod gwahanol gyfryngau deongliadol a'r straeon yr hoffem eu dweud. Byddem hefyd yn hoffi annog pobl i gyfranogi mewn rhywfaint o ymchwil i'r hanes. Bydd y sesiwn dan arweiniad Ruth McKew o Headland Design. Dydd Mawrth 18fed Gorffennaf 7-8.30pm yn Neuadd Tref yr Wyddgrug Atebwch i info@headlanddesign.co.uk neu 01829 271329 Os nad ydych yn gallu dod ond yr hoffech dderbyn copi o'r cofnodion cofiwch sôn wrthym.
Lleoliad Jubilee Room, Mold Town Hall, Earl Road, Mold CH7 1AB
Cyswllt Ruth McKew from Headland Design, 01829 271329
Dyddiad Dechrau 18/07/2017
Amser Dechrau 19:00:00
Dyddiad Gorffen 18/07/2017
Amser Gorffen 20:30:00

Back | Home

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol