Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Mae'n amser Jambori Mehefin!

Published, 14/06/2018

Yn ddiweddar, cynhaliodd Tîm Ymgynghorol y Gymraeg Sir y Fflint eu sioe gerdd Jambori tri diwrnod ar gyfer plant Blwyddyn 1 a 2.

Roedd tua 1,800 o blant Sir y Fflint yn bresennol yn ystod y tri diwrnod a chomisiynwyd y cyflwynydd S4C a'r diddanwr Martyn Geraint i lwyfannu chwe pherfformiad.

Cynhaliwyd y Jambori yn Neuadd Ddinesig Cei Connah, ac fe hoffai'r tîm ddiolch i Gyngor y Dref am eu cefnogaeth barhaus.

Dechreuodd y paratoadau yn gynnar ym mis Mai, a bu'r plant yn brysur yn dysgu caneuon er mwyn iddynt allu canu'n Gymraeg gyda Martyn Geraint.

Mae Martyn Geraint wedi meithrin enw da fel un o ddiddanwyr mwyaf blaenllaw Cymru gyda gallu naturiol i ysbrydoli plant.

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint:

'Ynghyd â bod yn llawn hwyl, mae Jambori yn cynorthwyo i wella sgiliau dwyieithrwydd y plant ac yn darparu dimensiwn ychwanegol i wersi Cymraeg drwy gynnig profiad dysgu cadarnhaol gan ddefnyddio cerddoriaeth'.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint