Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Gwobr Arfordir Cymru 2018 i Dalacre

Published, 07/06/2018

Mae Traeth Talacre wedi cael ‘Gwobr Glan y Môr' Cadwch Gymru'n Daclus 2018.

Y Wobr Glan y Môr yw'r safon genedlaethol ar gyfer y traethau gorau ar draws Prydain sy'n sicrhau y bydd ymwelwyr yn dod at ddarn glân, diogel a deniadol o'r arfordir sy'n cael ei reoli'n dda.
Ar adeg pan mae mwy a mwy o bobl yn dewis gwyliau gartref, mae'r Wobr Glan y Môr yn hanfodol i sicrhau ymwelwyr eu bod yn mwynhau rhannau gorau ein harfordir hardd a thrawiadol.
Mae'r Wobr Glan y Môr wedi'i chreu'n arbennig i gydnabod gwahanol ddefnydd ein harfordir.
Dywedodd y Cynghorydd Derek Butler, Aelod Cabinet Adfywio:
"Rydw i'n falch iawn bod Traeth Talacre wedi derbyn y wobr haeddiannol a phoblogaidd iawn yma. Fe fydd hi'n hwb mawr i dwristiaeth yn Sir y Fflint.
"Gall y rhai sy'n ymweld â Thalacre ddisgwyl mwynhau darn hyfryd o arfordir Sir y Fflint sy'n lân ac yn cael ei reoli'n dda ac sy'n darparu ar gyfer llwyth o ddiddordebau, gan warchod a meithrin yr amgylchedd morol sensitif.
"Mae gwybodaeth hefyd ar gael i ymwelwyr ynglÅ·n â'r traeth, yr anifeiliaid a'r planhigion lleol a sut y gallwn fwynhau'r ardal gan helpu i'w gwarchod i genedlaethau'r dyfodol ei mwynhau.'
Dywedodd Dawn Beech, Swyddog Mordwyaeth Aber Afon Dyfrdwy i Gyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae ein traethau yng Nghymru'n lleoedd gwych i bobl leol a rhai ar eu gwyliau ymweld â nhw a phrofi'r awyr agored. Rydyn ni'n falch o weithio gyda'n partneriaid yn Nhalacre i ofalu am yr ardal eiconig yma, sy'n gartref i fywyd gwyllt pwysig, fel adar ymfudol a llyffantod cefnfelyn."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint