Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Sir y Fflint mewn Busnes

Published, 16/06/2017

Cynhaliwyd digwyddiad busnes diweddaraf Cyngor Sir y Fflint yn Neuadd Sychdyn yn ddiweddar.
Croesawodd Sir y Fflint mewn Busnes grŵp o uwch arweinwyr busnes a gafodd y cyfle i gyfarfod â'r Arglwydd Barry Jones, Llywydd Sir y Fflint mewn Busnes 2017, ynghyd â chlywed gan Brif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Colin Everett a Clare Budden, Prif Swyddog Cymuned a Menter.
Gan groesawu pawb i'r digwyddiad, dywedodd Llywydd Sir y Fflint mewn Busnes, yr Arglwydd Barry Jones:
'Mae Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Gorllewin Caer a Chaer yn chwilio am gyfraniadau ac adborth gan arweinwyr busnes. Rydym eisiau ymgysylltu â chi mewn sgwrs ac ymgynghoriad. Chi yw cynhyrchwyr economaidd y rhanbarth hwn sef yr unig economi trawsffiniol ym Mhrydain sydd â gweithgarwch gweithgynhyrchu gwych – mae mwy na 32% o'n GDP mewn gweithgynhyrchu - sy'n llawer uwch nag unman arall yn y wlad. Os yw cyfarfod heddiw yn llwyddiant, rydym eisiau cynnal mwy o ddigwyddiadau fel hyn'.
Cyflwynodd Clare Budden bedair dogfen strategol sy'n tanategu'r Bid sy'n datblygu:
1. Trac Twf 360
2. Cynllun Twf Gogledd Cymru
3. Cynllun Glannau Dyfrdwy
4. Prosbectws Twf Merswy a Dyfrdwy
Siaradodd Colin Everett yn fanwl ynglÅ·n â datblygu Bid Cynllun Twf Gogledd Cymru a oedd ar y trywydd cywir i'w gyflwyno i Lywodraethau'r DU a Chymru dros yr haf. Dywedodd:
'Mae gennym becyn o gynlluniau uchelgeisiol yr ydym yn ceisio cyllid ar eu cyfer gan y ddwy Lywodraeth. Mae seilwaith a gwasanaethau cludiant yn allwedd a fydd yn datgloi ein potensial.'
Yna cafwyd trafodaeth fywiog a gynhyrchodd awgrymiadau a syniadau gwych gan arweinwyr busnes. Roedd y rhain yn cynnwys gweithio gydag ysgolion i ddangos buddion prentisiaethau, gwella cyngor gyrfaoedd, yr angen ar gyfer arloesi a chysylltedd digidol, defnyddio'r afon fel adnodd ar gyfer cludiant môr a phosibilrwydd cynyddu cludiant yr awyr - roedd yr ystafell yn llawn syniadau, cytundeb a chynlluniau i weithio'n agos yn y dyfodol.
Dywedodd Prif Swyddog Cymuned a Menter Cyngor Sir y Fflint, Clare Budden:
'Rydym yn gwerthfawrogi'r holl fewnbwn gan arweinwyr busnes ac mae wedi darparu safbwynt gwahanol i ni ar bethau - byddwn yn sicr yn olrhain y rhain gyda nhw. Rwy'n credu, gyda'r holl waith cydlynol sy'n cael ei wneud mewn partneriaeth, rydym yn y sefyllfa orau erioed i gael y buddsoddiad yr ydym ei angen.'
I gael rhagor o wybodaeth neu i gael copi o'r pedair dogfen strategol neu i ddysgu mwy am ddigwyddiadau Sir y Fflint mewn Busnes, cysylltwch â businessweek@flintshire.gov.uk.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint