Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Cyflwyno System Barcio Talu ac Arddangos yn y Fflint

Published, 24/05/2018

Fel bo gwaith adfywio'r dref yn dod i ben ac yn dilyn cyfnod ymgynghori ffurfiol, bydd talu am barcio ceir yn cael ei gyflwyno yn y Fflint ddydd Mawrth 29 Mai 2018.

Gweithredwyd talu am barcio mewn trefi eraill yn 2015, ond cafodd ei ohirio tan rŵan yn Sir y Fflint oherwydd y gwaith adeiladu o ran adfywio'r dref.

Nid oes unrhyw gynllun i gyflwyno ffioedd i'r rheiny â bathodynnau glas sy'n parcio ym meysydd parcio'r Cyngor mewn mannau parcio dynodedig i'r anabl.

Mae rhestr lawn o'r ffioedd isod:

Allt Goch - 30c am hyd at 1 awr, 50c am hyd at 2 awr, £1.50 ar gyfer trwy'r dydd: Dydd Llun i ddydd Sadwrn - 08:00 tan 17:00

Bollingbroke Heights - 30c am hyd at 1 awr, 50c am hyd at 2 awr, £1.50 ar gyfer trwy'r dydd: Dydd Llun i ddydd Sadwrn - 08:00 tan 17:00

Feather Street - 30c am hyd at 1 awr, 50c am hyd at 2 awr: Dydd Llun i ddydd Sadwrn - 08:00 tan 17:00

Canolfan Hamdden y Pafiliwn - 30c am hyd at 1 awr, 50c am hyd at 2 awr, £1.50 ar gyfer trwy'r dydd: Dydd Llun i ddydd Sadwrn - 08:00 tan 17:00

Gorsaf Reilffordd - £2.00 ar gyfer trwy'r dydd - Dydd Llun i ddydd Sul yn cynnwys Gwyliau Banc - 08:00 tan 17:00

Richard Heights - 30c am hyd at 1 awr, 50c am hyd at 2 awr, £1.50 ar gyfer trwy'r dydd: Dydd Llun i ddydd Sadwrn - 08:00 tan 17:00

Swan Street - 30c am hyd at 1 awr, 50c am hyd at 2 awr, £1.50 ar gyfer trwy'r dydd: Dydd Llun i ddydd Sadwrn - 08:00 tan 17:00.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint