Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Mae'r Teithwyr Amser Bychain yn eu holau!

Published, 03/04/2017

Mae'n wanwyn! Amser plannu hadau mân a meddwl am wyau Pasg gyda'r Teithwyr Amser Bychain.
Mae Archifdy Sir y Fflint yn gwahodd teithwyr amser ifainc i gofrestru ar gyfer digwyddiad cyffrous yn ystod gwyliau'r Pasg.
Bydd digwyddiad y Teithwyr Amser Bychain yn cael ei gynnal ddydd Mercher 12 Ebrill am 10.30am yn yr Archifdy ym Mhenarlâg.
Gall babanod a phlant hyd at 7 oed ddod draw gyda'u rhieni, gofalwyr neu warcheidwaid i gael hwyl yn dysgu am hanes trwy luniau, storïau, crefftau a cherddoriaeth.
Bydd y sesiwn yn para awr ac mae'r cyfan am ddim.
Mae archebu lle'n hanfodol, felly peidiwch ag oedi! I archebu lle, neu i gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at archives@flintshire.gov.uk neu ffoniwch 01244 532364.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint