Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Sir y Fflint yn chwifio'r faner

Published, 01/02/2018

Mae Cyngor Sir y Fflint yn codi'r faner enfys y tu allan i Neuadd y Sir unwaith eto drwy'r mis hwn i gefnogi mis hanes pobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) yn ystod mis Chwefror.

Mae'r digwyddiad blynyddol hwn yn rhoi cyfle i bobl ddysgu mwy am hanes a chyflawniadau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol a'r mudiad hawliau pobl hoyw a hawliau sifil.

Hefyd mae'n amser i gofio'r gwahaniaethu y mae llawer wedi ei wynebu a'r daith sydd wedi ei gwneud tuag at gydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Dywedodd y Cynghorydd Billy Mullin, Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol ac Asedau Cyngor Sir y Fflint a Phencampwr Cydraddoldeb i'r Cyngor:

"Mae cefnogi mis hanes pobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn bwysig i'r Cyngor. Mae chwifio'r faner drwy gydol mis Chwefror yn anfon neges glir ein bod wedi ymrwymo i gydraddoldeb i bawb, o fewn y Cyngor a'n cymuned ehangach".

Y thema eleni yw ‘Daearyddiaeth: Mapio'r Byd', sy'n cydnabod cydraddoldeb pobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn fyd-eang, yn arbennig nawr fod pobl yn Awstralia a hyd at 16 yn fwy o wledydd canol a de America yn gallu mwynhau priodasau o'r un rhyw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'w gwefan: http://lgbthistorymonth.org.uk/.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint