Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Sir y Fflint mewn Busnes 2018 – Beth mae'r Fargen Twf yn ei olygu i Fusnes – blwyddyn yn ddiweddarach

Published, 13/06/2018

Cynhaliwyd digwyddiad busnes diweddaraf Cyngor Sir y Fflint yng Ngwesty Gwledig Llaneurgain yn ddiweddar.
Croesawodd Sir y Fflint mewn Busnes grŵp o uwch arweinwyr busnes a gafodd y cyfle i glywed gan yr Arglwydd Barry Jones, Llywydd Sir y Fflint mewn Busnes 2018, ynghyd â Phrif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Colin Everett, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) Andy Farrow a Dirprwy Brif Weithredwr (Lle) Cyngor Gorllewin Caer a Chaer, Charlie Seward.
Gan groesawu pawb i'r digwyddiad, dywedodd Llywydd Sir y Fflint mewn Busnes, yr Arglwydd Barry Jones:

'Mae Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Gorllewin Caer a Chaer yn chwilio am gyfraniadau ac adborth gan arweinwyr busnes. Rydym eisiau ymgysylltu â chi mewn sgwrs ac ymgynghoriad. Chi yw cynhyrchwyr economaidd y rhanbarth hwn sef yr unig economi trawsffiniol ym Mhrydain sydd â gweithgarwch gweithgynhyrchu gwych – mae mwy na 32% o'n GDP mewn gweithgynhyrchu - sy'n llawer uwch nag unman arall yn y wlad."

Yna cyflwynodd y siaradwyr y cyd-destun strategol sydd wrth wraidd y Cais, yn cynnwys dyheadau rhanbarthol Gogledd Cymru a dyheadau lleol Sir y Fflint.

Siaradodd Colin Everett mewn manylder am Gais Bargen Twf Gogledd Cymru, dywedodd:

'Mae gennym becyn o gynlluniau uchelgeisiol yr ydym yn ceisio cyllid ar eu cyfer gan y ddwy Lywodraeth. Mae seilwaith a gwasanaethau cludiant yn allwedd a fydd yn datgloi ein potensial.'

Yna cafwyd trafodaeth fywiog a gynhyrchodd awgrymiadau a syniadau gwych gan arweinwyr busnes. Roedd y rhain yn cynnwys yr angen am arloesi a chysylltedd digidol, gan ddefnyddio'r afon fel dyfrffordd fewndirol yn gysylltiedig â chludiant y môr a'r posibilrwydd o gynyddu cludiant awyr.

Dywedodd Derek Butler, Aelod Cabinet Cyngor Sir y Fflint dros Ddatblygu Economaidd:

'Rydym yn gwerthfawrogi'r holl fewnbwn gan arweinwyr busnes ac mae wedi darparu safbwynt clir i ni ar bethau. Rwy'n credu, gyda'r holl waith cydlynol sy'n cael ei wneud mewn partneriaeth, rydym yn y sefyllfa orau erioed i gael y buddsoddiad yr ydym ei angen.'

Am fwy o wybodaeth, neu i gael copi o'r dogfennau cyflwyniad, neu i ddarganfod mwy am ddigwyddiadau Sir y Fflint mewn Busnes, cysylltwch â businessweek@flintshire.gov.uk.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint