Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Dathlu Cyflawniad Ysgolion Iach a Chymdeithas Gemau Ysgolion Cynradd Sir y Fflint

Published, 04/07/2018

Cynhelir y digwyddiad dathlu cyflawniad ddydd Gwener 13 Gorffennaf 2018 9.15am - 11.30am yn Ysgol Gwynedd, Fflint. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar y cyd gan Gynllun Ysgolion Iach a Chymdeithas Gemau Ysgolion Cynradd Sir y Fflint.

Bydd disgyblion sy'n cynrychioli nifer fawr o ysgolion cynradd o fewn y sir yn mynychu, er mwyn derbyn eu gwobrau a gyflwynir iddynt gan Gadeirydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Paul Cunningham a Claire Homard, Prif Swyddog Dros Dro dros Addysg ac Ieuenctid.

Mae'r digwyddiad i ddathlu, yn cydnabod cyflawniad ysgolion yn y Cynllun Ysgolion Iach ynghyd â chyflawniadau chwaraeon timoedd ysgol ac unigolion ar draws nifer o chwaraeon gwahanol, a gynhaliwyd dros y flwyddyn ddiwethaf. Bydd cynrychiolwyr o'n pedair Ysgol uwchradd hefyd yn ymuno'r dathliad eleni.
Bydd uchafbwyntiau penodol y digwyddiad yn cynnwys cyflwyno Gwobr Ansawdd Genedlaethol i Ysgolion Iach i 2-3 ysgol am oddeutu 10.45am. Dilynir hyn trwy gyflwyno gwobrau i'r Bachgen a Merch Mwyaf Addawol mewn Chwaraeon a'r wobr Cyfraniad Eithriadol i Chwaraeon yn Sir y Fflint am oddeutu 10.55am.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint