Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

'Beyond the Boundaries'

Published, 30/01/2017

Mae Cymunedau yn Gyntaf Sir y Fflint wedi cynorthwyo preswylydd lleol i ddatblygu menter gymdeithasol a fydd yn darparu lleoliadau gwaith ar gyfer pobl ifanc gydag anabledd.
Mae 'Beyond the Boundaries' , Cwmni Buddiannau Cymunedol, wedi'i greu gan Jill Smith sydd, dros yr wyth mlynedd diwethaf, wedi datblygu a rheoli Salon Gwallt a Harddwch 'Beyond the Fringe' ym Mynydd Isa.
Gan ddefnyddio ei harbenigedd busnes a sgiliau a ddysgodd wrth hyfforddi i fod yn athrawes, penderfynodd Jill ddatblygu menter gymdeithasol er budd pobl ifanc ag anableddau a'r rhai ag anghenion cymhleth. Mae Beyond the Boundaries wedi'i ddatblygu i greu cyfleoedd dysgu a datblygu ar gyfer oedolion ifanc gydag anawsterau dysgu yn Sir y Fflint.
Ar ôl cynnal cynllun peilot llwyddiannus, lansiodd Jill Beyond the Boundaries yn ddiweddar yn Llys Eleanor yn Shotton, gyda Lewis Roberts, nai Jill a'i hysbrydoliaeth ar gyfer datblygu Beyond the Boundaries, a Joanne Liversage, cleient, yn torri'r rhuban.
Dywedodd y Cynghorydd Peter Curtis, Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint:
'Mae Beyond the Boundaries yn enghraifft wych o'r math o gydwybod cymdeithasol sydd yn Sir y Fflint. Gan ategu at fusnes llwyddiannus, mae Jill wedi datblygu Beyond the Boundaries i fod yn hunangynhaliol ac i symud oddi wrth gyllid grant o fewn 12 mis ar ôl agor.'
Dywedodd Jill:
'Rwy'n frwdfrydig ynglÅ·n â darparu cefnogaeth ar gyfer pobl ifanc sy'n byw gydag anableddau dros 25 oed ac roeddwn eisiau helpu. Bydd yr oedolion ifanc yn derbyn cefnogaeth i fod yn aelod o dîm, gyda rolau a chyfrifoldebau penodol, i weithredu salon gwallt a harddwch masnachol. Bydd eu cyfraniad yn cael ei gydnabod bob tro gan roi ymdeimlad o falchder a bod yn rhan o dîm iddynt. Byddant yn derbyn cyflog a fydd yn rhoi gwobr ariannol iddynt ond hefyd yn darparu ymdeimlad o werth a chyflawniad.'
Mae Jill wedi gwneud cais am gyllid i Grantiau ICF y Trydydd Sector sy'n ceisio cefnogi pobl gydag anableddau dysgu (o bob oedran) a phlant gydag anghenion cymhleth. Mae hefyd wedi derbyn cymorth gan Gymunedau yn Gyntaf Sir y Fflint a thîm Datblygu Busnes Cyngor Sir y Fflint.
Aeth Jill yn ei blaen:
'Mae'r gefnogaeth yr wyf wedi'i derbyn gan Gymunedau yn Gyntaf a'r Cyngor wedi bod yn werthfawr iawn. Maent wedi cynorthwyo gyda chynllunio busnes, cynllunio ariannol, cofrestru'r cwmni a chefnogaeth foesol! Nawr fod gennyf gynllun busnes wedi'i brisio'n llawn, rwy'n hyderus y gall y salon fod yn gynaliadwy'n ariannol yn y 12 mis nesaf.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint