Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Cynllun ymsuddiant – Boot Hill, Treffynnon

Published, 09/02/2017

Mae Cyngor Sir y Fflint yn paratoi ar gyfer gwaith gwella ar yr A5026 yn Boot Hill, Treffynnon, lle mae'r ffordd wedi dirywio oherwydd ymsuddo lleol.
Mae hwn yn gynllun adeiladu sylweddol a fydd angen buddsoddiad o tua £120,000, ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei wneud yn ystod haf 2017 er mwyn lleihau'r effaith ar rai sy'n teithio i'r gwaith ac i ysgolion lleol.
Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir y Fflint:
"Bydd preswylwyr lleol a'r rhai sy'n defnyddio'r ffordd yn falch o glywed bod buddsoddiad y Cyngor yn y rhwydwaith ffyrdd yn cael ei ddefnyddio i wella'r cysylltiad hollbwysig yma rhwng ffordd yr arfordir a Threffynnon.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint