Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Gwobrau Cyfeillgar i Ddementia yr Wyddgrug

Published, 22/02/2017

Cynhaliodd Grŵp Llywio Cyfeillgar i Ddementia Fflint, ar y cyd â Chyngor Sir y Fflint, eu Gwobrau Busnes yn ddiweddar yng Nghaffi Cof Llys Jasmine, yr Wyddgrug.
Roedd y digwyddiad yn ddathliad ar gyfer y deg busnes neu sefydliad yn yr Wyddgrug sydd wedi bod yn llwyddiannus o ran cyflawni statws 'Gweithio tuag at fod yn Gyfeillgar i Ddementia'.
Mae'r busnesau hyn wedi addo o leiaf 4 cam gweithredu o unrhyw un o'r adrannau ymrwymiad a restrir isod:
Ymrwymiad 1: Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth staff (camau gweithredu yn cynnwys: penodi hyrwyddwr dementia ar gyfer y sefydliad, gan roi dealltwriaeth sylfaenol o ddementia i staff).
Ymrwymiad 2: Adolygu amgylchedd ffisegol y siop / adeilad (camau gweithredu yn cynnwys: arwyddion clir yn y siop, mynedfeydd wedi'u goleuo'n dda).
Ymrwymiad 3: Cefnogi staff sy'n datblygu dementia neu yn gofalu am rywun â dementia (mae camau gweithredu yn cynnwys: newid rôl y person, gan ddarparu cwnsela yn fewnol).
Ymrwymiad 4: Cefnogi'r gymuned leol (camau gweithredu yn cynnwys: codi arian, gwirfoddoli, partneriaethau elusen).
Enillwyr y Gwobrau oedd:

· Byddin yr Iachawdwriaeth
· Cyngor Tref yr Wyddgrug
· Y Bwthyn
· Dwy siop Boots yn y dref
· Y Savoy
· Llys Jasmine
· Home Instead
· Spavens
· Canolfan Ofalwyr NEWCIS
Dywedodd y Cynghorydd Christine Jones, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint:
"Dyma'r ail dro i ni gynnal y gwobrau hyn ac maent wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth wella proffil y cyflwr hwn a dangos beth y gall sefydliadau ei wneud i geisio gwneud bywyd yn haws i bobl gyda dementia a'u teuluoedd. Mae'n parhau'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud ar draws y sir, er enghraifft agor caffis cof."
Dywedodd Cathy Peach, Cadeirydd grŵp yr Wyddgrug:
"Mae ein grŵp wedi gweithio'n galed i godi ymwybyddiaeth o ddementia gyda chymorth Cymdeithas Alzheimer ac mae wedi ymrwymo i weithio gyda busnesau lleol, ysgolion a grwpiau cymunedol i sicrhau bod yr Wyddgrug yn lle ble mae pobl â dementia yn cael eu deall, eu parchu, eu cefnogi ac yn hyderus y gallant gyfrannu at fywyd y dref.
"Mae ein grŵp wedi cael cefnogaeth ardderchog gan y Tîm yn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint."
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Luke Pickering-Jones ar 01352 702655 neu luke.pickering-jones@flintshire.gov.uk.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint