Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Aelodau Bwrdd Theatr Clwyd

Published, 17/05/2018

Bydd Cabinet Cyngor Sir y Fflint yn cael cais i gymeradwyo penodiad Bwrdd Newydd Theatr Clwyd pan fydd yn cyfarfod yn ddiweddarach y mis yma.

Dros y tair blynedd ddiwethaf mae'r Cyngor wedi cefnogi Theatr Clwyd i wneud newidiadau arwyddocaol a diwygio ei model busnes a chynllunio a gwella ei gweithrediadau gan gynnwys:

· Penodi Cyfarwyddwr Artistig a Chyfarwyddwr Gweithredol newydd;
· Gweithredu strwythur gweithlu newydd a mwy modern;
· Ar y cyd a'r Undebau Llafur, cymeradwyo Cytundeb Tŷ newydd sy'n cynnwys telerau ac amodau'r gweithlu;
· Astudiaeth dichonoldeb ar gyfer adnewyddu'r theatr yn llawn.

Yn sgil hyn cyflawnwyd sawl peth arwyddocaol:

· Mae'r Cyngor wedi lleihau'r cyllid sylfaen o £350,000 (35%) o £1m, yn dilyn gostyngiad cynharach o 5%.
· Mae'r theatr wedi cynyddu nifer y cynyrchiadau drwy dorri a rhannu costau cynhyrchu.
· Mae cysylltiadau gyda chymunedau lleol yn agosach gydag amrywiaeth o brosiectau cymunedol a gwaith ieuenctid.
· Mae incwm o werthiant tocynnau a gwerthiannau eilaidd wedi cynyddu.
· Cafodd safon y cynyrchiadau ei gydnabod drwy ennill pedair gwobr yng Ngwobrau Theatr Cymru.
· Bydd yr amrywiaeth o weithgareddau celfyddydol a chreadigol yn cynyddu gydag integreiddiad y Gwasanaeth Datblygu Celf a'r Gwasanaeth Cerddoriaeth.

Y cam nesaf yw adnewyddu'r Bwrdd a diweddaru ei gylch gorchwyl. Bydd y Bwrdd newydd yn gyfuniad o saith Cynghorydd Sir a chwe aelod cyfetholedig sydd â'r sgiliau a'r arbenigedd angenrheidiol i fynd â'r theatr ymlaen i gam nesaf ei datblygiad. Mae'r Prif Weithredwr hefyd yn gwasanaethu ar y Bwrdd.

Meddai Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Aaron Shotton:

"Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Theatr Clwyd a bydd aelodau newydd y Bwrdd yn dod a sgiliau penodol gyda nhw a fydd yn galluogi'r theatr i symud ymlaen a datblygu i fod yn ganolfan gelf fywiol a bywiog wrth galon ein cymuned."

Aelod etholedig arfaethedig y Cyngor yw:
· Cynghorydd Derek Butler (Aelod Cabinet Datblygu Economaidd)
· Cynghorydd Chris Bithell (Aelod o'r Bwrdd ar hyn o bryd)
· Cynghorydd David Evans (Aelod o'r Bwrdd ar hyn o bryd)
· Cynghorydd Glyn Banks (Aelod o'r Bwrdd ar hyn o bryd)
· Cynghorydd David Mackie (Aelod o'r Bwrdd ar hyn o bryd)
· Cynghorydd Kevin Hughes (Aelod newydd o'r Bwrdd)
· Cynghorydd Jean Davies (Aelod newydd o'r Bwrdd)

Yr aelodaeth gyfetholedig arfaethedig yw:
Aelod newydd - Helen Watson, Partner a Phennaeth Cyfraith Cyflogaeth cwmni Aaron and Partners
Alan Watkin (Aelod o'r Bwrdd ar hyn o bryd)
David Williams (Aelod o'r Bwrdd ar hyn o bryd)
Nicolette Cullen (Aelod newydd o'r Bwrdd) – Rheolwr Gyfarwyddwr ei chwmni ei hun – C2K Development Ltd.
Rachael Wheatley (Aelod newydd o'r Bwrdd) – perchennog Gunsmoke Communications
Tim Manson (Aelod newydd o'r Bwrdd) – 40 o flynyddoedd o brofiad yn y celfyddydau.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint