Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Lwfansau Aelodau 2016/17

Published, 13/09/2017

Mae gofyn i awdurdodau lleol yng Nghymru wneud trefniadau i gyhoeddi faint o bob categori o lwfans a dalwyd i bob aelod etholedig ac aelod cyfetholedig yn y flwyddyn ariannol flaenorol. Mae'r trefniadau yn Sir y Fflint yn cynnwys:

1. Cyhoeddi'r wybodaeth ar wefan y Cyngor;
2. Gwneud yn siŵr bod y wybodaeth ar gael yn llyfrgelloedd y Sir;
3. Gwneud yn siŵr bod y wybodaeth ar gael i'w harchwilio yn y brif dderbynfa yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug.

Yn ogystal â hyn, mae copi o Restr Cydnabyddiaeth Aelodau ar gyfer 2016/17 hefyd ar gael ar wefan y Cyngor ac ar gael i'w harchwilio yn y brif dderbynfa.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint