Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

B5101 Ffrith

Published, 04/09/2017

Gweler isod ddiweddariad ynglÅ·n â'r gwaith sy'n cael ei wneud ar y B5101, Ffrith, ar hyn o bryd yn dilyn ein diweddariad blaenorol ar 7 Awst:

Dechreuodd gwaith i gael gwared â choed ac isdyfiant ddydd Llun 21 Awst. Fe gymerodd o gwaith fwy o amser na'r disgwyl oherwydd bod cymaint o goed wedi disgyn ac oherwydd yr amodau gwaith ansicr. Fe gwblhawyd y rhan fwyaf o'r gwaith clirio ar 31 Awst pan nad oedd ond ychydig o bren ar ôl i'w symud o'r safle.

Mae disgwyl i waith cloddio i gael gwared â'r deunydd sydd wedi llithro ddechrau ddydd Mawrth 5 Medi. Rhagwelir y bydd y cymal hwn o'r gwaith yn cymryd 3 wythnos, ond bydd yn dibynnu ar faint o ddeunydd y mae angen cael gwared ag o er mwyn sefydlogi'r llethr unwaith eto.

Pan fydd hynny wedi'i wneud, bydd gwaith i drwsio'r ffordd yn cychwyn, a ddylai gymryd 2-3 wythnos arall.

Rydym yn diolch i chi eto am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn a gallwch fod yn sicr ein bod yn gweithio'n galed i ailagor y ffordd yn sydyn ac yn ddiogel.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint