Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Gofyn i'r gymuned helpu i leddfu pwysau parcio ar Barc Gwledig

Published, 24/05/2018

Gyda'r haf ar droed, mae pobl allan yn mwynhau'r awyr agored.
Parc Gwledig Wepre yng Nghei Connah yw un o'r cyrchfannau arbennig hynny lle mae pobl yn dod i gerdded ar hyd glan yr afon a thrwy'r coetir, mwynhau'r golygfeydd a'r bywyd gwyllt ac ymweld â Chastell Ewlo, yn enwedig ar ddiwrnodau braf a chynnes.
Mae nifer ymwelwyr i'r Parc wedi cynyddu'n sylweddol dros y 5 mlynedd diwethaf, sy'n golygu bod ardaloedd parcio dynodedig a mannau parcio ceir ychwanegol yn aml dan bwysau mawr ar yr adeg hon o'r flwyddyn.
Meddai'r Cyng Carolyn Thomas;
"Mae Parc Gwledig Wepre yn lle pwysig i'r gymuned leol a thu hwnt ac maen nhw wrth eu bodd ag ef, ac mae'n hyfryd bod cynifer o bobl a grwpiau defnyddwyr yn mwynhau Parc Gwledig Wepre.
"Os bydd y meysydd parcio yn llawn, gofynnwn i ymwelwyr ystyried preswylwyr lleol a diogelwch y ffyrdd drwy barcio yn gyfrifol yn hen Safle Maes Parcio Somerfield ar waelod Wepre Drive, tua hanner milltir i ffwrdd, neu ystyried cerdded neu feicio."
"Mae gwaith ymchwil diweddar wedi dangos gwerth mannau gwyrdd i iechyd a lles pobl, rydym am i bobl allu mwynhau'r manteision hyn, ond heb gael effaith negyddol ar eraill. Mae'r Cyngor yn edrych ar opsiynau tymor byr, tymor canolig a thymor hir i reoli pwysau parcio ym Mharc Gwledig Wepre yn y dyfodol, er budd preswylwyr lleol ac ymwelwyr."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint