Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd Sir y Fflint ar flaen y gad yng Nghymru

Published, 04/01/2017

Mae ffordd arloesol o ddarparu gwasanaethau hamdden a llyfrgell wedi cael cefnogaeth fawr gan y gweithlu, yn dilyn pleidlais.
Pleidleisiodd 92.5% o weithwyr y gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd, a rhoesant gefnogaeth ysgubol o 90% i'r cynigion i sefydlu Cymdeithas Mantais Gymunedol i ddarparu gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd o 1 Gorffennaf 2017.
Daeth hyn yn dilyn penderfyniad y Cyngor i gytuno i sefydlu'r corff newydd i reoli'r gwasanaethau o fis Gorffennaf 2017. Mae hyn yn torri tir newydd i Gymru ac yn un o lond llaw o sefydliadau i gynnal gwasanaethau fel y rhain yn y DU gyfan.
Mae'r cynllun busnes yn dangos y gellir gwneud dros £500,000 o arbedion yn y flwyddyn gyntaf i weithrediad y gwasanaeth, tra mae Cyngor Sir y Fflint yn gwneud buddsoddiad cyfalaf o bron i £1 miliwn i wella adeiladau hamdden a llyfrgelloedd, mannau chwarae, caeau artiffisial yn y sir.
Nod cyffredinol y model yw darparu arbedion o 10% flwyddyn ar ôl blwyddyn tra'n cynnal a gwella lefelau gwasanaeth presennol a diogelu swyddi. Bydd gweithwyr yn cael eu cynrychioli ar Fwrdd y sefydliad.
Bydd y sefydliad newydd a'r Cyngor yn gweithio'n agored ac yn dryloyw, gyda gwerthoedd cydweithredol, a bydd yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn drwy fwrdd partneriaeth.
Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Aaron Shotton:
"Bydd y sefydliad hwn yn un o'r ychydig sefydliadau dan arweiniad gweithwyr sy'n cynnal gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd yn y Deyrnas Unedig, ac mae lefel y gefnogaeth a ddangoswyd gan weithwyr yn dilyn y bleidlais ddiweddar yn unigryw. Bydd Cymdeithas Mantais Gymunedol yn gallu dangos gwerth rhoi gweithwyr wrth galon sefydliad a helpu i lunio modelau o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol sy'n dangos sut y gall gwasanaethau sydd mewn perygl gael eu diogelu tra'n cyflawni gofynion ariannol a gwasanaeth a chadw atebolrwydd i'r cyhoedd a'r gweithlu."
Dywedodd Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr newydd y sefydliad a arweinir gan weithwyr:
"Mae pawb wedi gweithio mor galed dros y misoedd diwethaf i gyflawni'r canlyniad hanesyddol hwn, ac rwy'n hynod o falch i gael fy mhenodi i arwain y sefydliad newydd. Rydym yn credu y bydd ein cydweithwyr yn ymateb i'r her. Does neb mewn sefyllfa well na nhw i allu adnabod gwelliannau ac arloesedd o ran darparu gwasanaethau er budd ein cwsmeriaid. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd ac yn canolbwyntio ar ein busnes craidd a'n gweledigaeth sef 'Mwy o bobl, Mwy o Feddyliau a Chyrff Egnïol, yn Fwy Aml." Mae'r dyfodol yn edrych yn ddisglair a chyffrous ar gyfer hamdden a llyfrgelloedd yn Sir y Fflint."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint