Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol

Published, 12/07/2017

Mae Llywodraeth y DU wedi bod yn gweithredu ei raglen o ddiwygio cyfundrefnau lles dros y pum mlynedd ddiwethaf.
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid i geisio lleihau effeithiau llawn y diwygiadau hyn ar ei drigolion mwyaf diamddiffyn.
Dydd Mawrth, 18 Gorffennaf gofynnir i Gabinet Cyngor Sir y Fflint nodi a pharhau i gefnogi'r gwaith parhaus i reoli effeithiau sydd gan a fydd gan Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol ar deuluoedd mwyaf diamddiffyn Sir y Fflint.
Mae Credyd Cynhwysol wedi bod yn Sir y Fflint ers mis Ebrill 2014. Ym mis Ebrill, cyflwynodd Llywodraeth y DU Wasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol. Cafodd y newid hwn ei gyflwyno mewn tair o ganolfannau swyddi Sir y Fflint yn gyntaf – Shotton, yr Wyddgrug a'r Fflint.
Ers mis Ebrill, mae 362 o gwsmeriaid yn derbyn Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol. Mae'r adroddiad yn nodi sut mae'r Cyngor yn ceisio helpu'r cwsmeriaid hyn ac eraill fydd yn cael eu heffeithio gan y newid a'r her sylweddol hwn.
Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint:
"Rydym wedi gweld cynnydd mewn pobl sy'n chwilio am gymorth gan y Cyngor ers cyflwyno Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol. "Mae canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu wedi bod yn cefnogi ein trigolion a chynnig cyngor a chymorth iddyn nhw ar reoli eu hawliadau ar-lein. Rydym yn cefnogi'r sawl mewn perygl o golli incwm, y sawl sy'n cael problemau talu eu rhent a'r sawl â risg cynyddol o ddigartrefedd, i leihau effaith y diwygiadau lles hyn ar ein trigolion mwyaf diamddiffyn."
Dywedodd Aelod Cabinet Tai Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Bernie Attridge:
"Rydym hefyd yn monitro sut mae effaith Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol wedi cyfrannu at gynnydd yn lefel ôl-ddyledion rhent.
'Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ddarparu adnoddau i gynorthwyo ein cwsmeriaid i leihau effeithiau Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint