Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Disgyblion yn cymryd rhan mewn seremoni i dorri'r dywarchen

Published, 01/05/2018

Roedd disgyblion yn Ysgol Penyffordd wedi eu cyffroi i fod yn rhan o'r seremoni swyddogol i dorri'r dywarchen a gynhaliwyd yn ddiweddar ar safle eu hysgol newydd.

Penododd Cyngor Sir y Fflint y cwmni lleol Wynne Construction, sydd wedi eu lleoli ym Modelwyddan i adeiladu cyfleuster ysgol gynradd yr 21ain Ganrif newydd gwerth miliynau o bunnoedd. Ariennir y cynllun gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint fel rhan o Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Bydd yr ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg i blant 3-11 oed yn uno ar safle Abbotts Lane, yn ogystal â dymchwel yr ysgol bresennol i fabanod ac adeiladu maes parcio gwell a mwy ar gyfer staff ac ymwelwyr a chreu ardal ollwng benodol i rieni a gofalwyr.
Bydd yr ysgol newydd bwrpasol hon yn cynnwys neuadd a stiwdio ac ystafelloedd dosbarth ar gyfer 315 o ddisgyblion meithrin, cyfnod sylfaen a chyfnodau allweddol 1 a 2. Bydd y cae a'r ardaloedd chwaraeon yn cael eu cadw.
Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint:
"Dyma garreg filltir arall wrth ddarparu rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Sir y Fflint. Bydd y buddsoddiad o bron i £7 miliwn yn darparu cyfleuster modern bendigedig ar gyfer plant, pobl ifanc a'r gymuned ehangach a bydd yn cynnig profiad dysgu newydd, llawn ysbrydoliaeth i blant ysgolion cynradd."
Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet Addysg Kirsty Williams:
"Mae'n wych i weld fod gwaith yn dechrau rŵan ar yr Ysgol Penyffordd newydd. Bydd yr ysgol newydd yn cynnig gwell cyfleusterau i staff, disgyblion a'r gymuned ehangach. Dyma un o'r prosiectau diweddaraf i ddechrau fel rhan o'n Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif ac rwy'n edrych ymlaen at weld y gwaith yn mynd yn ei flaen."
Meddai Chris Wynne, Rheolwr Gyfarwyddwr Wynne Construction:
"Rydym wrth ein boddau i gael ein dewis fel y contractwr ar gyfer y prosiect newydd cyffrous hwn gyda Chyngor Sir y Fflint. Gan fod y disgyblion wedi ein helpu i ddechrau'r prosiect, edrychwn ymlaen at drefnu ymweliadau safle yn ystod y gwaith adeiladu, er mwyn iddyn nhw weld o'r tu mewn sut mae eu hysgol yn tyfu. Byddwn hefyd yn darparu cyflogaeth a hyfforddiant i bobl leol, i wneud yn siŵr fod buddion y buddsoddiad mawr hwn yn cael eu gwasgaru mor eang a phosibl."

Mae'r prosiect hwn yn dilyn gorffen Campws Dysgu Treffynnon a Choleg Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy yn llwyddiannus, ac mae disgwyl i'r gwelliannau moderneiddio presennol sy'n digwydd yn Ysgol Uwchradd Cei Connah gael eu cwblhau yn ystod haf 2019.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint