Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl

Published, 08/02/2017

Gofynnir i Gabinet Cyngor Sir y Fflint gymeradwyo Cynllun Gwariant y Grant ar gyfer 2017/18 ar gyfer y Rhaglen Cefnogi Pobl yn ei gyfarfod ar 14 Chwefror.
Yn 2012, creodd Llywodraeth Cymru Grant Rhaglen Cefnogi Pobl. Mae'r grant hwn yn ariannu darpariaeth gwasanaethau sy'n galluogi i bobl ddiamddiffyn ennill a chadw eu hannibyniaeth drwy aros yn eu cartrefi eu hunain.
Mae'r Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl 2016-18 ar gyfer Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl wedi bod yn destun gostyngiadau sylweddol rhwng 2013 a 2016. Fodd bynnag, mae'r grant wedi ei ddiogelu yn y flwyddyn ariannol 2017/18, gan roi cyfle i'r Tîm Cefnogi Pobl barhau â'r gwaith gyda darparwyr.
Dywedodd y Cynghorydd Helen Brown, Aelod Cabinet dros Dai Cyngor Sir y Fflint,
"Rwy'n falch iawn bod Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl wedi cael ei ddiogelu yn 2017/18. Mae hyn yn rhoi sicrwydd y bydd ein Tîm Cefnogi Pobl yn gallu parhau â'r gwaith gwych y maent wedi bod yn ei wneud gyda phartneriaid ynghylch materion pwysig fel cam-drin domestig, cymorth tai a gofal yn y gymuned."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint