Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Trefniadau Derbyniadau Ysgol ar gyfer 2018

Published, 08/03/2017

Gofynnir i Gynghorwyr gymeradwyo trefniadau derbyniadau ysgol ar gyfer 2018 yng nghyfarfod y Cabinet ddydd Mawrth 14 Mawrth.
Cynhaliwyd yr ymarfer ymgynghori blynyddol gyda llywodraethwyr ysgol, awdurdodau esgobaethol a chynghorau cyfagos yn ystod mis Ionawr a Chwefror. Roedd yn ymwneud â nifer y disgyblion y gellir eu derbyn i ysgolion unigol, yn seiliedig ar feini prawf a rheoliadau cenedlaethol.
Yn Sir y Fflint mae mwyafrif helaeth (96%) dewisiadau rhieni yn parhau i gael eu diwallu gyda nifer eithaf bychan o apeliadau.
Mae newidiadau arfaethedig i'r niferoedd derbyn mewn sawl ysgol i adlewyrchu newidiadau yn yr adeiladau. Mae'r holl newidiadau wedi'u cymeradwyo gan y pennaeth perthnasol. Yr ysgolion hyn yw: Ysgol Cae'r Nant, Ysgol Parc y Llan, Ysgol Uwchradd Cei Connah, Ysgol Uwchradd Dewi Sant ac Ysgol Uwchradd Sant Richard Gwyn.
Dwedodd y Cynghorydd Chris Bithell, Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint:
'Mae'n galonogol bod y rhan fwyaf o blant yn Sir y Fflint yn gallu mynychu'r ysgol y maent wedi'i dewis. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi darparu adborth yn ystod yr ymgynghoriad diweddar ac rwy'n hyderus y bydd mwyafrif y dewisiadau rhieni yn parhau i gael eu diwallu.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint