Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Y Cyngor yn Anrhydeddu Diwrnod y Llynges Fasnachol

Published, 05/09/2017

Cododd Cyngor Sir y Fflint y Lluman Coch ddydd Sul, 3 Medi, i nodi Diwrnod y Llynges Fasnachol.
Mae'r Cyngor yn falch o ddangos cefnogaeth i forwyr y mae'r DU yn dibynnu arnynt.
Ers 2000, mae Diwrnod y Llynges Fasnachol wedi anrhydeddu'r dynion a'r merched dewr sydd wedi gwarchod ein hynys yn ystod y ddau Ryfel Byd. Rydym hefyd yn dathlu ein dibyniaeth barhaus ar forwyr masnachol presennol sy'n gyfrifol am 95% o fewnforion y DU, gan gynnwys llawer o'r bwyd rydym yn ei fwyta, y rhan fwyaf o'r tanwydd rydym yn ei losgi, a bron yr holl gynnyrch a'r nwyddau rydym yn eu cymryd yn ganiataol.
Dywedodd y Cynghorydd Brian Lloyd, Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint:
"Mae Cyngor Sir y Fflint yn falch o sefyll gydag awdurdodau lleol eraill i gefnogi Diwrnod y Llynges Fasnachol. Rydym yn codi'r Lluman Coch bob blwyddyn fel teyrnged i ymrwymiad, dewrder a hunanaberth ein morwyr heddiw a morwyr y gorffennol. Mae gan y Llynges Fasnachol ran bwysig yn ein hanes fel ynys ac mae hi'n dal i gludo cyflenwadau hanfodol yn ddiogel at ein glannau.'
Dywedodd y Cynghorydd Andy Dunbobbin, Cefnogwr y Lluoedd Arfog:
"Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i Gyfamod y Lluoedd Arfog ac rydym yn cydnabod ei bod yr un mor bwysig cydnabod gwasanaeth y Llynges Fasnachol i'n gwlad.'

Mae'r holl gynghorau lleol sy'n cymryd rhan wedi'u hychwanegu i "Restr Anrhydedd" Diwrnod y Llynges Fasnachol ar https://www.merchantnavyfund.org/merchant-navy-day/.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint