Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Archwiliadau Cerrig Beddi

Published, 02/07/2018

Bydd staff Gwasanaethau Profedigaeth Cyngor Sir y Fflint yn ymgymryd ag archwiliadau diogelwch cerrig beddi yn y mynwentydd canlynol yn ystod mis Gorffennaf:

· Penarlâg Rhif 1
· Penarlâg Rhif 2
· Greenfield Rhif 2
· Treuddyn
· Ffordd Northop, Fflint

Mae'r gwaith hwn yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rheoliadau Iechyd a Diogelwch a Chanllawiau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar Ddiogelwch Cofebau. Caiff yr archwiliadau eu cynnal gan swyddogion a fydd yn sicrhau bod yr holl waith yn cael ei gyflawni'n broffesiynol a pharchus. Caiff bob carreg fedd ei archwilio'n ofalus a'i brofi am gadernid er mwyn sicrhau nad ydynt mewn perygl o ddisgyn ac achosi niwed i ymwelwyr neu weithwyr sy'n gweithio yn y fynwent. Bydd cerrig beddi sy'n methu'r prawf a'u hystyried yn beryglus yn cael eu nodi'n unol â hynny, eu cefnogi dros dro neu eu rhoi i orwedd yn llorweddol.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint