Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Cyhoeddi mannau gwyrdd blaenllaw

Published, 18/07/2017

Cyngor Sir y Fflint a Pharc Treftadaeth Maes Glas yn cael Gwobr y Faner Werdd
Heddiw (Dydd Mawrth 18 Gorffennaf), mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi cyhoeddi enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd.
Mae cyfanswm o 183 o barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru wedi bodloni'r safon uchel sydd ei angen i gael Gwobr flaenllaw y Faner Werdd neu Wobr Gymunedol y Faner Werdd.
Bydd y baneri yn chwifio ym Mharc Gwepra a Pharc Treftadaeth Maes Glas i gydnabod y cyfleusterau ardderchog a'r ymrwymiad i ddarparu mannau gwyrdd o safon uchel.
Dywedodd Aelod Cabinet Strydoedd a Chefn Gwlad Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Carolyn Thomas:
"Mae hwn yn gyflawniad arbennig, da iawn bawb! Llongyfarchiadau i bawb am eu gwaith caled wrth gynnal a chadw'r parciau i safon uchel, ymrwymiad sydd bellach wedi ei gydnabod."
Dywedodd Ymddiriedolwr Dyffryn Maes Glas, Mary Auty:
'Mae hyn yn newyddion gwych, llongyfarchiadau mawr i'r holl wirfoddolwyr, diolch yn fawr iawn i bawb sy'n rhoi o'u hamser i ofalu am y gofodau hyn.'
Caiff cynllun Gwobr y Faner Werdd ei gyflwyno yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru'n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Caiff ei beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â'r safleoedd sy'n gwneud cais a'u hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys safonau garddwriaethol, glanweithdra, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.
Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru'n Daclus:
"Mae Gwobr y Faner Werdd yn ymwneud â rhoi pobl mewn cysylltiad â'r parciau a'r mannau gwyrdd gorau. Mae'n bleser gan Gadwch Gymru'n Daclus gynnal y cynllun yng Nghymru am ein bod yn gwybod y gall cael amgylchedd o ansawdd da gael effaith fawr ar ein cymunedau, ein hiechyd a'n lles a'r economi.
"Hoffwn longyfarch a diolch i bawb wnaeth weithio'n ddiflino i gynnal y safonau y mae Gwobr y Faner Werdd yn galw amdanynt. Rwyf yn annog pawb i fynd allan i'r awyr agored ac archwilio'r ystod amrywiol o gyfleusterau rhagorol sydd ar drothwy ein drws."
Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr ar gael ar wefan Cadwch Gymru'n Daclus www.keepwalestidy.cymru/greenflag


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint