Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Adolygiad o'r Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol

Published, 14/06/2018

Ar ddiwedd y mis bydd gofyn i Gabinet, Cyngor Sir y Fflint ystyried newidiadau posib yn ôl disgresiwn i gludiant o'r cartref i'r ysgol a chymeradwyo ymgynghoriad ar y newid i'r polisi trafnidiaeth.

Mae polisi cludiant o'r cartref i'r ysgol y Cyngor yn cynnwys gofynion statudol gan Lywodraeth Cymru a darpariaeth trafnidiaeth yn ôl disgresiwn ar ben y gofynion hyn. Mae elfennau yn ôl disgresiwn y polisi yn cynnwys y canlynol:

ï‚· Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg – ym mis Tachwedd 2017 roedd cost o £490k i 720 disgybl, ond gall chwilio am arbedion effeithlonrwydd yn y maes hwn fynd yn groes i nifer o bolisïau cenedlaethol a lleol.
ï‚· Ôl 16 – ym mis Tachwedd 2017, ar gyfer 1500 o fyfyrwyr y gost oedd £760k y flwyddyn a chafodd 430 o ddisgyblion y chweched ddosbarth fynediad at hyn am gost o £190k y flwyddyn.
ï‚· Darpariaeth trafnidiaeth i ysgolion enwadol – mis Tachwedd 2017, cafodd 720 o ddisgyblion fynediad at hyn ar gost o £435 y flwyddyn.

Mae dewisiadau ar gael ar gyfer pob un o'r uchod fel y ganlyn:
ï‚· Dewis 1: Dim newid
ï‚· Dewis 2: Cynnig i ymgynghori ar ychwanegu ffi
ï‚· Dewis 3: Cynnig i ymgynghori ar ddod â thrafnidiaeth i ysgolion Cyfrwng Cymraeg i ben oni bai mai dyma'r ysgol agosaf i gyfeiriad cartref y disgybl.

Y pedwerydd maes yn ôl disgresiwn yw hawl i fuddion – ar gyfer disgyblion yr ysgol uwchradd gyda rhieni'n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Gredyd Treth Gwaith. Sir y Fflint yw'r unig Gyngor yng Nghymru i gadw'r hawl hon.

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint:

"Byddai unrhyw newidiadau i'r polisi trafnidiaeth yn gofyn am ymgynghoriad ac ystyriaeth y Cabinet ar gyfer barn budd-ddeiliaid allweddol yn eu hystyriaeth a'u penderfyniad mewn cyfarfod Cabinet yn y dyfodol. Yn ogystal â hynny, byddai angen cyfnod gweithredu a fyddai'n arwain at unrhyw newidiadau arfaethedig yn dod i rym ym mis Medi 2020 fan gynharaf."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint