Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Galw am noddwyr i gefnogi Gwobrau Busnes Sir y Fflint

Published, 16/05/2017

Mae digwyddiad busnes blaenllaw Cyngor Sir y Fflint ar ei newydd wedd gyda rhaglen newydd o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.
Ymhlith y rhain mae digwyddiadau'n ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol a phresenoldeb ar-lein, cyllid, twf busnes a chyfleoedd ar gyfer hyrwyddo cyfleoedd lleol i fyfyrwyr ysgol a choleg.
Bydd Gwobrau Busnes Sir y Fflint, sy'n hynod boblogaidd, yn parhau i gael eu cynnal yn Neuadd Sychdyn ar 20 Hydref.
Eleni, serch hynny, bydd y tîm yn agor y cyfleoedd noddi i fusnesau lleol. Mae'r digwyddiad pwysig hwn yn cefnogi'r gymuned fusnes yn y sir ac, yn gynyddol, y rhanbarth ehangach, i hyrwyddo eu cwmnïau, i ddatblygu cyfleoedd masnachu ac i godi proffil yr ardal fel lle i fuddsoddi ynddi ac mae noddi'r digwyddiad yn ffordd wych o hybu eich busnes eich hun.
I fynegi diddordeb mewn dod yn noddwr – un ai'r prif noddwr ar gyfer y seremoni Wobrwyo, neu noddwr categori ar gyfer un o'r naw gwobr gaiff eu cynnig, cysylltwch os gwelwch yn dda â Kate Catherall i gael ffurflen datgan diddordeb. Bydd angen i ffurflenni datgan diddordeb sydd wedi eu cwblhau gael eu cyflwyno erbyn 31 Mai 2017
Dywedodd Prif Swyddog dros Gymunedau a Menter Cyngor Sir y Fflint, Clare Budden:
"Mae ein noddwyr ar gyfer y Gwobrau Busnes dros y blynyddoedd wedi bod yn wych ac fe fydden i'n annog unrhyw fusnes i ystyried derbyn eich cynnig ynglÅ·n â noddi a dangos y gwerth y gallwch ei gyflwyno i'n digwyddiad busnes enwog."
Dyma'r categorïau:
1. Gwobr Prentisiaeth
2. Gwobr Busnes Gorau gyda dros 10 o weithwyr
3. Gwobr Busnes gorau i weithio ynddo
4. Gwobr Busnes Gorau gyda llai na 10 o weithwyr
5. Busnes Newydd Gorau
6. Gwobr Busnes Mwyaf Cyfrifol yn Gymdeithasol
7. Gwobr Arloesedd, Technoleg a Menter Orau
8. Gwobr Unigolyn Busnes y Flwyddyn
9. Gwobr Entrepreneur
Am fanylion pellach ynglÅ·n â chyfleoedd noddi, cysylltwch â Kate Catherall – Swyddog Datblygu Busnes ar 01352 703221, neu kate.p.catherall@flintshire.gov.uk


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint