Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Cymunedau yn Gyntaf a Strydwedd yn dod at ei gilydd i gynnig hyfforddiant

Published, 03/01/2018

Daeth nifer o bobl leol ynghyd yn ddiweddar i dderbyn eu tystysgrifau, wedi iddynt gwblhau cwrs hyfforddiant unigryw.

Gweithiodd Cymunedau yn Gyntaf Sir y Fflint mewn partneriaeth â Thîm Strydwedd Cyngor Sir Y Fflint i greu cwrs tair wythnos newydd a chyffrous yn cynnig hyfforddiant, sgiliau a phrofiad gwaith yn ymwneud â swyddi o fewn adran Strydwedd y Cyngor.

Dywedodd un cyfranogwr:
"Fe wnaethom ddysgu sgiliau defnyddiol iawn, gan gynnwys codi a symud yn gorfforol, iechyd a diogelwch, cymorth cyntaf a gwasanaeth cwsmeriaid. Cawsom hefyd gyfle i gael profiad ymarferol o ddelio â gwastraff cyffredinol, a chyfle i weithio yn yr eira ac roedd hynny'n brofiad da. Rwy'n gobeithio cael swydd gyda'r Cyngor yn y dyfodol."
Dywedodd un o'r cyfranogwyr eraill:
"Bydd y cymwysterau a'r profiad a gefais o gymorth i mi gael swydd yn y dyfodol ac maent yn edrych yn dda ar fy CV. Rwy'n gobeithio dechrau swydd mewn ffatri leol ar ôl gorffen y cwrs hwn."
Cydweithiodd Nia Parry, Swyddog Cymunedau Yn Gyntaf a Gemma Boniface, Uwch Swyddog Cydymffurfedd a Hyfforddiant Strydwedd i drefnu cynnwys y cwrs. Darparwyd y cwrs ar y cyd gan yr hyfforddwr Strydwedd, Stephen Jones a Groundworks, Gogledd Cymru. Goruchwyliwyd y lleoliadau gwaith gan y Rheolwr Logisteg, Gareth Thomas.
Dywedodd Prif Swyddog Cymunedau a Menter Cyngor Sir y Fflint, Clare Budden:
"Mae gallu cynnal cyrsiau hyfforddi o'r fath o gymorth mawr i breswylwyr lleol ac ein heconomi leol. Mae angen i ni fuddsoddi mewn pobl leol fel eu bod yn gallu manteisio ar y cyfleoedd cyflogaeth yn yr ardal. Rwy'n falch iawn bod y cwrs Strydwedd hwn wedi bod yn llwyddiannus ac rwy'n dymuno'r gorau i bawb ar gyfer y dyfodol.'


Pennawd y Llun: O'r Chwith i'r Dde: Gemma Boniface, Gareth Thomas, Daniel Higgins, Raymond Limbert, Lee Thompson, Niall Waller, Dale Hughes, Nigel Page, Jordan Auld a Nia Parry.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint