Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Cyhoeddwyd yr Arweinydd a'r Cabinet

Published, 19/05/2017

Mae'r Cynghorydd Aaron Shotton wedi ei ail-ethol yn Arweinydd Cyngor Sir y Fflint yn y Cyfarfod Blynyddol dydd Iau 18 Mai.
Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Sir y Fflint ers 1999, etholwyd y Cynghorydd Shotton yn Arweinydd ym mis Mai 2012 yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol. Mae'r Cynghorydd Shotton wedi bod â chyfrifoldeb y Cabinet dros Gyllid ers mis Mai 2012.
Mae'n cynrychioli Ward Canolog Cei Connah. Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Tref Cei Connah ers 1996, ac ar yr adeg honno ef oedd y Cynghorydd Llafur ieuengaf yn y DU. Hefyd bu iddo wasanaethu Cei Connah fel Cadeirydd y Cyngor Tref yn 2003.
Y Cynghorydd Shotton hefyd yw'r Dirprwy Arweinydd a Llefarydd dros Gyllid ac Adnoddau ar Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac mae'n Aelod o'r Cyngor Partneriaeth Cymru a Bwrdd Adnoddau Cymdeithas Llywodraeth Leol.
Cafodd y Cynghorydd Bernie Attridge ei ail-ethol yn Ddirprwy Arweinydd. Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Sir y Fflint ers 2004, etholwyd y Cynghorydd Attridge yn Ddirprwy Arweinydd ym mis Mai 2012 yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol. Bu i'r Cynghorydd Attridge fod â chyfrifoldeb Cabinet dros yr Amgylchedd o 2012 tan 2017.
Mae'n cynrychioli Ward Canolog Cei Connah ac yn aelod o Gyngor Tref Cei Connah. Hefyd mae'n Gyfarwyddwr NEW Homes, cwmni tai fforddiadwy a sefydlwyd gan Gyngor Sir y Fflint.
Cyhoeddwyd aelodau'r Cabinet fel a ganlyn:
Cyllid – Cyng. Aaron Shotton
Strydwedd a Chefn Gwlad – Cyng. Carolyn Thomas
Datblygu Economaidd – Cyng. Derek Butler
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd – Cyng. Chris Bithell
Tai – Cyng. Bernie Attridge
Addysg a Phobl Ifanc – Cyng. Ian Roberts
Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyng. Christine Jones
Rheoli Corfforaethol ac Asedau – Cyng. Billy Mullin


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint