Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Llwyddiant gyda Chyllid

Published, 28/03/2018

Yn dilyn cynnig llwyddiannus i Lywodraeth Cymru ym Mawrth y llynedd o dan y fenter ariannu Ffyrdd Diogelach mewn Cymunedau, mae Cyngor Sir y Fflint yn falch o gyhoeddi bod gwaith wedi dechrau i gyflawni gwelliannau diogelwch sydd mawr eu hangen ac y gofynnwyd amdanynt yn ardal Ysgol Bryn Coch.

Dywedodd y Cynghorydd Carolyn Thomas, Aelod Cabinet Strydlun a Chefn Gwlad Cyngor Sir y Fflint:

"Dwi'n falch ein bod wedi gallu cynnwys y gwelliannau hyn sydd mawr eu hangen fel rhan o gynllun ariannu Llywodraeth Cymru a fydd yn gwella mynediad i deuluoedd ar gyfer grwpiau cerdded i mewn sy'n defnyddio pramiau, beiciau a sgwteri. Mae annog teithio llesol ac iach yn y gymuned fel ffordd arall i gyrraedd rhywle yn lle defnyddio'r car yn siŵr o wella tagfeydd traffig yn fawr o gwmpas yr ysgol yn ogystal â gwella diogelwch ar gyfer y defnyddwyr ffordd fwyaf diamddiffyn.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint