Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Yr Hen Gapel, Chester Road, Yr Wyddgrug

Published, 23/05/2018

Byddwn yn cau lôn dros dro o ddydd Mawrth 22 Mai 2018 yn Chester Street, Yr Wyddgrug.

Mae angen cau'r lôn dros dro gan fod sgaffaldiau strwythurol wedi'u codi o amgylch adeilad Yr Hen Gapel er mwyn ei wneud yn ddiogel.

Gall draffig gael mynediad i ganol tref Yr Wyddgrug gan ddefnyddio Chester Street. Fodd bynnag, nid oes posib gadael canol y dref y ffordd hon ac mae traffig yn cael ei wyro i ffyrdd eraill.

Mae cau'r lôn dros dro yn hanfodol er mwyn sicrhau mynediad diogel i gerddwyr tra bo'r sgaffaldiau yn eu lle.

Mae'r Cyngor yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra, ond, gan nad oedd unrhyw ffordd arall o godi'r sgaffaldiau, mae diogelwch y cyhoedd yn hanfodol.

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod unrhyw waith sydd ei angen yn cael ei gyflawni yn effeithlon ac effeithiol ac mor gyflym â phosib.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint