Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Sir y Fflint i gyflwyno ffyrdd i fynd i'r afael â rheoli cŵn a materion baw cŵn

Published, 27/02/2017

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweithio i fynd i'r afael â'r broblem barhaus o faw cŵn yn y Sir.
Mae hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchel, gyda Swyddogion Gorfodaeth Amgylcheddol Sir y Fflint, a chefnogaeth Kingdom, y Contractwyr Allanol, yn gweithredu yn erbyn y rhai nad ydynt yn glanhau ar ôl eu cŵn. Ers Gorffennaf, mae mwy na 80 o Hysbysiadau Cosb Benodedig wedi'u rhoi am droseddau baw cŵn.
Er mwyn gwella perchnogaeth cŵn cyfrifol ymhellach, mae Cabinet y Cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau'n ddiweddar i gyflwyno Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn Sir y Fflint, nid er mwyn mynd i'r afael â phroblemau baw cŵn yn unig.
Bydd y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus newydd yn rhoi mwy o bwerau i'r Cyngor roi troseddau dynodedig eraill mewn grym, fel gwahardd cŵn yn llwyr neu orfodi cadw cŵn ar dennyn mewn rhai mathau o fannau agored. Disgwylir dechrau ymgynghori â'r cyhoedd ar y cynigion hyn yn y misoedd i ddod.
Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir y Fflint:
"Mae hwn yn gam cadarnhaol iawn i fynd i'r afael â baw cŵn, yn ogystal ag ymdrin â phroblemau eraill, fel cŵn yn crwydro'n rhydd mewn ardaloedd chwarae i blant, caeau chwaraeon wedi'u marcio neu ardaloedd hamdden penodol eraill. Er ein bod yn cydnabod pwysigrwydd rhoi ymarfer corff i'n hanifeiliaid anwes, mae angen cydbwysedd er mwyn sicrhau y gall pawb sy'n defnyddio ein mannau agored wneud hynny'n ddiogel.'
I gefnogi'r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus, cytunwyd ar fesurau gorfodi eraill, fel camau gorfodi gan weithwyr mewn dillad plaen, rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig os nad oes gan y person ffordd o gasglu gwastraff cŵn, biniau sbwriel defnydd deuol, a chwistrellu baw cŵn sy'n cael ei adael ar ôl mewn pinc, i dynnu sylw at ardaloedd problemus.
Os ydych yn gwybod am ardal gyda phroblem, rhowch wybod i Strydwedd ar 01352 701234 neu drwy Ap Cyngor Sir y Fflint, gan roi cymaint o wybodaeth â phosibl.

PENNAWD: Ruth Cartwright a Swyddog Gorfodaeth Amgylcheddol gyda'r Cynghorwyr Carol Ellis a Bernie Attridge


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint