Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Llwyddiant i ysgol Sir y Fflint

Published, 26/06/2017

Fe wnaeth Cymunedau yn Gyntaf Sir y Fflint gefnogi disgyblion o Ysgol Maes Hyfryd yn y Fflint yn ddiweddar, a gymerodd ran mewn prosiect Menter yr Ifanc.
Cafodd tîm y prosiect 'Tymhorau Hyfryd' eu hariannu'n rhannol gan Gymunedau yn Gyntaf, ac roedd yr ysgol yn llwyddiannus, gan ennill y Cyflwyniad Tîm Gorau yn Rownd Derfynol Menter yr Ifanc Cymru yng Nghaerdydd.
Fe wnaeth tîm menter o ddeg disgybl chweched dosbarth ddatblygu model busnes i ddarparu cynhyrchion poblogaidd a gwasanaethau am bris rhesymol. Fe wnaed y cyfan gan y myfyrwyr, mae eitemau'n cynnwys cardiau ar gyfer bob achlysur a chrefftau tymhorol ar gyfer digwyddiadau arbennig.
Mae eu cwsmeriaid yn fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr â'r ysgol. Eu nod oedd bod yn dîm effeithiol a gweithio'n galed iawn i wneud y gorau y gallent fod.
Dywedodd y Cynghorydd Derek Butler, Aelod Cabinet Cyngor Sir y Fflint dros Ddatblygu Economaidd:
"Mae hwn yn llwyddiant anhygoel gan y myfyrwyr hyn. Rwy'n falch iawn eu bod wedi ennill y wobr fawreddog hon ond, nid yn unig hynny, rwy'n falch iawn a dylent hwythau hefyd fod yn falch iawn o beth maent wedi'i gyflawni."
Dywedodd Beverley Moseley, swyddog gyda Chymunedau yn Gyntaf:
"Fe wnes i fynd i'r digwyddiad, ac fe roddodd y myfyrwyr gyflwyniad llawn hwyl, a oedd yn rhoi digon o wybodaeth i'r gynulleidfa, a chafwyd llawer o ganmoliaeth gan y beirniaid pan wnaethant ddarparu'r canlyniadau.'
Mae Menter yr Ifanc yn elusen arweiniol y DU sy'n grymuso pobl ifanc i gofleidio eu sgiliau personol a busnes, mae'n gweithio'n uniongyrchol gyda phobl ifanc, eu hathrawon a busnesau. Mae ei rhaglenni cyflogadwyedd ymarferol ac addysg ariannol wedi'u cyflwyno i sawl ysgol yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yn Sir y Fflint.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint