Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Rheoli Traffig ar Gylchfan A548/Parkway

Published, 07/06/2018

Rheoli Traffig ar Gylchfan A548/Parkway

Er mwyn ymateb i geisiadau gan fusnesau, mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn treialu system rheoli traffig dros dro dros y 2 fis diwethaf i helpu i leihau tagfeydd ym Mharth 2 Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Yn ystod y cyfnod yma, mae llif y traffig a thagfeydd wedi cael eu monitro yn ystod oriau prysuraf y dydd ac mae'r canlyniadau wedi dangos effaith gadarnhaol.

Fe fydd y system rheoli traffig a gafodd ei dreialu yn cael ei dynnu ddydd Sul 10 Mehefin ac mae'r Cyngor Sir bellach yn ystyried gosod seilwaith parhaol a allai gynnwys goleuadau traffig ar gylchfan yr A548.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint